Werk en Opleiding Werk en Opleiding

Werk en Opleiding

Verschil mbo 3 en 4

Dochter is aan het rondkijken voor een mbo-opleiding vanaf volgend schooljaar. Ze heeft wat teleurstellingen voor haar kiezen gehad op schools gebied dus het is wel een dingetje. Qua intelligentie (iq 116) zou niveau 4 moeten lukken, maar 4 havo lukte twee keer niet en ze ziet torenhoog op tegen weer in de boeken en huiswerk e.d. Bij de mbo4-opleiding waar we hebben gekeken wordt vooral theoretisch les gegeven met drie maanden per jaar 2 dagen per week stage. De niveau 3 opleiding was alleen het verplichte deel plus 1 ander vak theoretisch en de rest praktijklessen en opdrachten. Een doorwerker kan dat in twee jaar afronden, volgens de dame die we spraken.
Ik dacht dat het verschil tussen niveau 3 en 4 minimaal was en het grootste verschil de doorstroommogelijkheid naar hbo (wat vooralsnog niet het plan is op korte of lange termijn).
Hoe is jullie ervaring daarmee? Is het verschil altijd zo groot of precies net bij de richtingen waar wij hebben gekeken?


geen idee van niveau 3 maar zoon die mavo heeft afgerond vind het niveau van niveau 4 voor het tweede jaar op rij bedroevend laag. Rekenen is op het niveau van groep 8 / mavo1. Nederlands/Engels overstijgen ook het niveau van de brugklas niet. Zoon heeft het verplichte burgerschap voor het hele jaar na 1,5 maand afgerond en hoeft de rest van het jaar niet meer in de les te komen.
Het is dat de beroepsgerichte vakken nog enigzins interessant zijn maar het liefst zou hij een jaar versnellen wat de school om vage redenen geen goed idee vond (alleen 18+ mocht in de praktijk versnellen) dus nu doet hij weinig, sport veel, doet zijn ding op de stages en volgt wat extra vakken met een vriend mee op de havo en staat nog steeds gemiddeld een 8 wat op de mavo echt niet lukte.

MBO Techniek niveau 4 heeft rekenen 3F op het programma staan. Dat had zoon in Havo 3 al gehaald, maar vrijstelling kon niet.

Er werd niet eens wiskunde gegeven!!! 

Dat is in de vierde klas een keuzevak en dan beginnen ze weer op Mavo 1 niveau omdat de kennis na al die jaren bij de meeste leerlingen is weggezakt.

Veel lesuitval, zoon heeft op MBO4 waarschijnlijk minder geleerd dan zijn vader op de LTS...

ik denk dat het niveauverschil tussen niveau 3 en 4 wel meevalt. Echter vergroot het niveau 4 diploma wel je kansen op de arbeidsmarkt. Dus niet alleen als je door wil studeren.
Voor veel banen wordt minimaal een opleiding op MBO 4 niveau gevraagd. Als ze het kan zou ik daar voor gaan. 
Mocht het nu niet haalbaar zijn dan starten met 3, levert nu misschien minder stress op. Mogelijk wil ze dan daarna toch nog 4 doen. 

Het verschil in praktijk en theorie zal vast per opleiding verschillen, en wellicht ook per school iets.

Wil ze meer werken in de praktijk, laat haar dan kijken naar BBL i.p.v. BOL. 

Docent mbo hier! Ik geef les op niveau 3 en 4.

Het verschil tussen niveau 3 en 4 is niet zo heel gemakkelijk uit te leggen, omdat dit enorm verschilt per opleiding.

Het niveauverschil zit hem ten eerste in de generieke examens. Op niveau 3 krijg je geen Engels, op niveau 4 wel (4 examens). Rekenniveau is op niveau 3 1 niveau lager (2F op niveau 3 en 3F op niveau 4). Met de verplichting om rekenen te behalen kan dit wel een belangrijk verschil zijn als iemand rekenen heel moeilijk vindt. Daarnaast zijn er ook niveauverschillen in examens Nederlands (2F versus 3F) behalve bij de opleiding voor pedagogisch medewerker. Daarbij moet niveau 3 en 4 hetzelfde niveau behalen ivm de strenge taaleis.

Daarnaast zit het verschil in wat je uiteindelijk moet doen in de praktijk. Bij mbo-opleidingen zijn de eindtermen (wat je moet kunnen in de praktijk) vastgelegd in werkprocessen. Niveau 3 heeft andere werkprocessen dan niveau 4. Het verschil zit hem er vooral in dat je bij niveau 3 vooral uitvoerend bezig bent en bij niveau 4 komt er nog een stukje aansturen, leidingnemen bij. Ook net wat meer verantwoordelijkheid in bepaalde processen.

 Met niveau 3 kun je niet naar het hbo, met niveau 4 wel. Bij ons kunnen studenten die niveau 3 hebben gedaan, in 1 jaar hun niveau 4 halen daarna. Maar dat kan alleen als de opleidingen heel dicht bij elkaar liggen.

Bij ons is het niveauverschil van de lessen en eindopdracht niet groot. Wij adviseren dus ook iedereen om niveau 4 te doen als het lukt. De mensen die niveau 3 doen zijn zonder uitzondering mensen die moeite hebben met de talen en rekenen. Niet voor iedereen is niveau 3F haalbaar. Of de vooropleiding geeft geen toegang tot niveau 4.

Ik vind het wel erg weinig stage trouwens. Ik vraag me af hoe dat kan, want er is een stageverplichting van behoorlijk veel uur voor het mbo. Hier lopen zowel niveau 3 als 4 na een half jaar tot einde opleiding (3 jaar) 2 a 3 dagen stage per week.

Qua toegang tot de arbeidsmarkt heeft niveau 4 vaak wel een voordeel op niveau 3. Maar ook dat verschilt enorm per vakgebied. Dat hoeft dus niet als er bijvoorbeeld veel werk is.

Lena55 schreef op 14-11-2023 om 06:39:

Docent mbo hier! Ik geef les op niveau 3 en 4.

Het verschil tussen niveau 3 en 4 is niet zo heel gemakkelijk uit te leggen, omdat dit enorm verschilt per opleiding.

Het niveauverschil zit hem ten eerste in de generieke examens. Op niveau 3 krijg je geen Engels, op niveau 4 wel (4 examens). Rekenniveau is op niveau 3 1 niveau lager (2F op niveau 3 en 3F op niveau 4). Met de verplichting om rekenen te behalen kan dit wel een belangrijk verschil zijn als iemand rekenen heel moeilijk vindt. Daarnaast zijn er ook niveauverschillen in examens Nederlands (2F versus 3F) behalve bij de opleiding voor pedagogisch medewerker. Daarbij moet niveau 3 en 4 hetzelfde niveau behalen ivm de strenge taaleis.

Daarnaast zit het verschil in wat je uiteindelijk moet doen in de praktijk. Bij mbo-opleidingen zijn de eindtermen (wat je moet kunnen in de praktijk) vastgelegd in werkprocessen. Niveau 3 heeft andere werkprocessen dan niveau 4. Het verschil zit hem er vooral in dat je bij niveau 3 vooral uitvoerend bezig bent en bij niveau 4 komt er nog een stukje aansturen, leidingnemen bij. Ook net wat meer verantwoordelijkheid in bepaalde processen.

Met niveau 3 kun je niet naar het hbo, met niveau 4 wel. Bij ons kunnen studenten die niveau 3 hebben gedaan, in 1 jaar hun niveau 4 halen daarna. Maar dat kan alleen als de opleidingen heel dicht bij elkaar liggen.

Bij ons is het niveauverschil van de lessen en eindopdracht niet groot. Wij adviseren dus ook iedereen om niveau 4 te doen als het lukt. De mensen die niveau 3 doen zijn zonder uitzondering mensen die moeite hebben met de talen en rekenen. Niet voor iedereen is niveau 3F haalbaar. Of de vooropleiding geeft geen toegang tot niveau 4.

Ik vind het wel erg weinig stage trouwens. Ik vraag me af hoe dat kan, want er is een stageverplichting van behoorlijk veel uur voor het mbo. Hier lopen zowel niveau 3 als 4 na een half jaar tot einde opleiding (3 jaar) 2 a 3 dagen stage per week.

Qua toegang tot de arbeidsmarkt heeft niveau 4 vaak wel een voordeel op niveau 3. Maar ook dat verschilt enorm per vakgebied. Dat hoeft dus niet als er bijvoorbeeld veel werk is.

Vreemd… Dat zou betekenen dat je het rekenniveau op niveau 3 gelijk houdt aan het vmbo. De (afgeschafte) rekenexamens toetsten al 2F. Wij toetsen onze leerlingen ook op 2F. (Ik ben docent VO). 

Is het ook een optie om te onderzoeken hoe makkelijk ze nadien van MBO3 naar MBO4 kan?

Als ik het goed begrijp heeft ze op dit moment geen eindkwalificatie. En wil ze vooral een succes-ervaring. Dan zou ik eerder gaan inzetten op MBO3 - wat ze qua leerstof waarschijnlijk wel haalt - en daarna kijken of ze nog zin heeft om verder te gaan in MBO4 of HBO.

Er zit een enorm verschil in de mbo-opleidingen, ook tussen mbo-instituten. Mijn dochter keek vorige week naar PB’er maatschappelijke zorg op twee mbo’s. 
Bij de een werken ze vooral met pgo (probleemgestuurd onderwijs. Dus studenten krijgen een casus en dat gaan ze helemaal uitwerken en zoeken dan zelf de bijpassende lesstof) ondersteund met online modules) terwijl de ander nog vooral vakken heeft en met boeken werkt. 
Bij de eerste lopen ze meteen vanaf vrijwel begin schooljaar (na 4 weken) twee dagen per week stage, in het tweede jaar ook twee dagen en derde jaar drie dagen. Bij de ander gaan ze eerste trimester volledig naar school en lopen ze dan twee dagen stage, jaar twee drie dagen en jaar vier vier dagen. 
Ik zou dus ook verschillende mbo’s bezoeken en dit goed uitzoeken. Het kan zomaar zijn dat de opleiding van haar keuze elders heel anders is. En doe vooral ook de meeloopdagen. 
Verder zou wellicht BBL een optie kunnen zijn. Dan werk je vier dagen en ga je 1 dag naar school. 

Dochter doet na TL MBO 4. Ze heeft op TL niet zo veel hoeven doen en nu op MBO 4 ook niet. Tijd gaat vooral zitten in reflectie verslagen. Ik kan mij voorstellen dat je dochter met IQ 116 ( toch iets bovengemiddeld) dit wel aankan. 

Aan welke mbo opleiding denkt dochter ?

Lena55 schreef op 14-11-2023 om 06:39:

Docent mbo hier! Ik geef les op niveau 3 en 4.

Het verschil tussen niveau 3 en 4 is niet zo heel gemakkelijk uit te leggen, omdat dit enorm verschilt per opleiding.

Het niveauverschil zit hem ten eerste in de generieke examens. Op niveau 3 krijg je geen Engels, op niveau 4 wel (4 examens). Rekenniveau is op niveau 3 1 niveau lager (2F op niveau 3 en 3F op niveau 4). Met de verplichting om rekenen te behalen kan dit wel een belangrijk verschil zijn als iemand rekenen heel moeilijk vindt. Daarnaast zijn er ook niveauverschillen in examens Nederlands (2F versus 3F) behalve bij de opleiding voor pedagogisch medewerker. Daarbij moet niveau 3 en 4 hetzelfde niveau behalen ivm de strenge taaleis.

Daarnaast zit het verschil in wat je uiteindelijk moet doen in de praktijk. Bij mbo-opleidingen zijn de eindtermen (wat je moet kunnen in de praktijk) vastgelegd in werkprocessen. Niveau 3 heeft andere werkprocessen dan niveau 4. Het verschil zit hem er vooral in dat je bij niveau 3 vooral uitvoerend bezig bent en bij niveau 4 komt er nog een stukje aansturen, leidingnemen bij. Ook net wat meer verantwoordelijkheid in bepaalde processen.

Met niveau 3 kun je niet naar het hbo, met niveau 4 wel. Bij ons kunnen studenten die niveau 3 hebben gedaan, in 1 jaar hun niveau 4 halen daarna. Maar dat kan alleen als de opleidingen heel dicht bij elkaar liggen.

Bij ons is het niveauverschil van de lessen en eindopdracht niet groot. Wij adviseren dus ook iedereen om niveau 4 te doen als het lukt. De mensen die niveau 3 doen zijn zonder uitzondering mensen die moeite hebben met de talen en rekenen. Niet voor iedereen is niveau 3F haalbaar. Of de vooropleiding geeft geen toegang tot niveau 4.

Ik vind het wel erg weinig stage trouwens. Ik vraag me af hoe dat kan, want er is een stageverplichting van behoorlijk veel uur voor het mbo. Hier lopen zowel niveau 3 als 4 na een half jaar tot einde opleiding (3 jaar) 2 a 3 dagen stage per week.

Qua toegang tot de arbeidsmarkt heeft niveau 4 vaak wel een voordeel op niveau 3. Maar ook dat verschilt enorm per vakgebied. Dat hoeft dus niet als er bijvoorbeeld veel werk is.

Waar ik met de ervaring van mijn zoon heel bang voor ben is doordat het niveau op MBO4 zo enorm laag is, het niveau is lager dan de eind termen van de mavo hoe deze studenten dan ooit de aansluiting met het HBO kunnen hebben. 

Dan snap ik wel waarom MBO'ers die overgang niet zo makkelijk redden. 

Het reken niveau is echt schrikbarend laag, ze hebben het nu in de 2e nog over het berekenen van een omtrek van een rechthoek, de oppervlakte van een rechthoek en woei moeilijk, moeilijk, basale procent berekeningen. 

Zoon is inmiddels na het afronden van burgerschap in 6 weken hard bezig om alle stof voor Engels ook af te ronden in deze maand. Volgende doel is Nederlands, moet volgens hem dit kalenderjaar ook nog wel lukken. Dan houd je nog maar een paar lesuren per week over, en die paar die vallen ook regelmatig uit zoals vandaag hoeft hij ook niet naar school. Is fijn, kun je overdag fijn sporten maar motiverend of uitdagend is het al helemaal niet. En dus is hij bang nu 3 jaar te verspillen omdat het niveau lager is dan op de mavo en het straks moeilijk te gaan krijgen op het HBO. Of zoals hij het zegt: als dit het niveau is dat gelijk moet staan aan de havo, kunnen we de havo ook wel afschaffen.

SuzyQFive schreef op 14-11-2023 om 09:51:

[..]

Vreemd… Dat zou betekenen dat je het rekenniveau op niveau 3 gelijk houdt aan het vmbo. De (afgeschafte) rekenexamens toetsten al 2F. Wij toetsen onze leerlingen ook op 2F. (Ik ben docent VO).

Klopt. Ik denk ook niet zozeer dat de opdracht van het mbo is om niveau van rekenen te verbeteren, maar meer om het te onderhouden. Bij veel opleidingen heb je natuurlijk ook geen rekenen nodig om het beroep uit te kunnen voeren. Tenzij studenten een opleiding volgen waarbij rekenen essentieel is, dan kan het niveau hoger zijn wat ze moeten behalen (3F op niveau 3). Net als de opleidingen pedagogisch werk. Daarbij is er een strengere taaleis en moeten studenten op niveau 3 ook 3F voor Nederlands halen  (ipv 2F bij andere niveau 3 opleidingen).

Bij bbl hoef je trouwens niet 4 dagen te werken. Je moet minimaal x aantal praktijk-uren maken. Bij een 2jarige opleiding komt dit neer op 1 dag school en minimaal 12 uur (wij adviseren 16, want je bent ook weleens ziek) werk per week. Mijn bbl-ers werken meestal 16 a 24 uur. Zo hebben ze nog 1 dag voor huiswerk. 

Lena55 schreef op 14-11-2023 om 14:22:

[..]

Klopt. Ik denk ook niet zozeer dat de opdracht van het mbo is om niveau van rekenen te verbeteren, maar meer om het te onderhouden. Bij veel opleidingen heb je natuurlijk ook geen rekenen nodig om het beroep uit te kunnen voeren. Tenzij studenten een opleiding volgen waarbij rekenen essentieel is, dan kan het niveau hoger zijn wat ze moeten behalen (3F op niveau 3). Net als de opleidingen pedagogisch werk. Daarbij is er een strengere taaleis en moeten studenten op niveau 3 ook 3F voor Nederlands halen (ipv 2F bij andere niveau 3 opleidingen).

bij welke opleiding is rekenen niet van belang? En al is het niet in je baan dan toch in het dagelijks leven: hypotheek, huur, het maken van een begroting voor je huishouden, desnoods het uitrekenen van hoeveel verf je nodig hebt om je kamer te schilderen.

Het hoeft geen hogere wiskunde te zijn maar meer dan lagere school niveau mag je als opleiding na de middelbare school toch wel verwachten. 

Ysenda schreef op 14-11-2023 om 15:19:

[..]

bij welke opleiding is rekenen niet van belang? En al is het niet in je baan dan toch in het dagelijks leven: hypotheek, huur, het maken van een begroting voor je huishouden, desnoods het uitrekenen van hoeveel verf je nodig hebt om je kamer te schilderen.

Het hoeft geen hogere wiskunde te zijn maar meer dan lagere school niveau mag je als opleiding na de middelbare school toch wel verwachten.

Precies. En dat is dus ook wat op het mbo onderhouden wordt. En daarom is 2F en 3F dus voldoende. Meer is alleen nodig wanneer je dit voor je beroep nodig hebt. Niet voor het dagelijks leven.

En wat betreft 'meer dan lagere school niveau'...ik snap deze stelling vanuit je eigen positie. Maar je beseft je hopelijk ook dat een gedeelte van de samenleving niet in staat is om zich meer eigen te maken? Deze mensen hebben ook recht op een opleiding met een perspectief op een salaris waarmee zij hun leven kunnen onderhouden. En daarom vraag je dus niet meer dan 2F bij niveau 3 mbo. Dit is voor veel mensen op mbo3 al vreselijk moeilijk. Ik zie dagelijks mensen zo vreselijk worstelen om te voldoen aan de hoge eisen van onze samenleving. Niet voor iedereen is het weggelegd om naar mbo4 of het hbo door te stromen.

Lena55 schreef op 14-11-2023 om 16:34:

[..]

Precies. En dat is dus ook wat op het mbo onderhouden wordt. En daarom is 2F en 3F dus voldoende. Meer is alleen nodig wanneer je dit voor je beroep nodig hebt. Niet voor het dagelijks leven.

En wat betreft 'meer dan lagere school niveau'...ik snap deze stelling vanuit je eigen positie. Maar je beseft je hopelijk ook dat een gedeelte van de samenleving niet in staat is om zich meer eigen te maken? Deze mensen hebben ook recht op een opleiding met een perspectief op een salaris waarmee zij hun leven kunnen onderhouden. En daarom vraag je dus niet meer dan 2F bij niveau 3 mbo. Dit is voor veel mensen op mbo3 al vreselijk moeilijk. Ik zie dagelijks mensen zo vreselijk worstelen om te voldoen aan de hoge eisen van onze samenleving. Niet voor iedereen is het weggelegd om naar mbo4 of het hbo door te stromen.

Nee, voor mbo1-3 snap ik dat het niveau lager is maar dat mbo4 lager is dan de mavo waar ze vandaan komen en niet een beetje lager maar veel lager terwijl ze er met havo niveau af moeten komen want ze mogen ook door naar het hbo vind ik echt nog steeds verbazend.

Reageer op dit bericht

Op dit topic is al langer dan 4 weken niet gereageerd, daarom is het reageerveld verborgen. Je kan ook een nieuw topic starten.