Werk en Opleiding Werk en Opleiding

Werk en Opleiding

Pensioenopbouw


Ysenda schreef op 03-04-2024 om 21:59:

[..]

Je kunt het eenvoudiger bij de svb uit laten rekenen https://www.svb.nl/nl/aow/aow-leeftijd/uw-aow-leeftijd

Ja, maar daar heb je niet het overzicht en kan je niet zien welke 'sprongen' er gemaakt worden. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het aantal maanden dat de diverse groepen vanaf hun 65e verjaardag moeten doorwerken dan zie je het volgende voor de diverse geboortejaren, steeds tien jaar later:

1949 -  2 maanden vanaf 65e verjaardag langer doorwerken

1959 - 24 maanden vanaf 65e (22 maanden méér dan 10 jaar eerder geboren)

1969 - 33 maanden vanaf 65e ( 9 maanden méér dan 10 jaar eerder geboren)

1979 - 42 maanden vanaf 65e ( 9 maanden méér dan 10 jaar eerder geboren)

Met name de groep geboren 1957, 1958, 1959, 1960 maakt een grote sprong en deze mensen waren in 2013 (toen de eerste verhoging van toen nog maar één maand langer werken een feit was) al tussen 53 en 56 jaar oud en dan heb je dus nog maar kort de tijd om je voor te bereiden op zo'n verhoging. 

Miraval schreef op 03-04-2024 om 22:50:

[..]

Dat klopt maar het mooie van AOW is dat hier nu geen onderscheid in wordt gemaakt. Het wordt een ander verhaal wanneer de AOW zo ingekleed wordt dat het wel onderscheid maakt in bijvoorbeeld opgebouwd eigen vermogen. Dan moet er ook gekeken worden naar arbeidsjaren en betaalde premie. Het kan niet zo zijn dat degene die zijn leven geleefd heeft als God in Frankrijk door alles op te maken of niet/nauwelijks gewerkt heeft en maximaal toeslagen heeft ontvangen meer AOW ontvangt dan degenen die altijd gewerkt en gespaard hebben en zuiniger geweest zijn.

Eens maar ik reageerde vooral op een post waarin werd aangegeven dat hogere inkomens maar meer moesten gaan betalen. Daar ben ik het namelijk niet mee eens. Ik betaal al genoeg belasting over mijn inkomen. 

Ik werk overigens al vanaf mijn 17de fulltime en zou dan 51 jaar gewerkt hebben. Ik heb altijd deeltijd gestudeerd zodat ik fulltime kon blijven werken. Ik heb er overigens ook geen enkel probleem mee dat ik 51 jaar zou "moeten" werken. 

Miraval

Miraval

03-04-2024 om 23:05 Topicstarter

OmaVan2 schreef op 03-04-2024 om 22:58:

Volgens mij moet je niet alleen het aantal jaren, maar ook het aantal uren/ week meenemen. Het is toch anders als je 40 jaar 40 uur per week hebt gewerkt dan 45 jaar 12 uur per week?

Ja wanneer er gekeken gaat worden naar een andere inkleding van de AOW wel idd. Dan zou je kunnen kijken naar gewerkte uren ipv jaren bijvoorbeeld. 

Luchtpost schreef op 03-04-2024 om 20:42:

Via deze pagina kan je het volledige schema van alle pensioendata downloaden zoals besloten in het akkoord van 2019 (toen de eerdere versnelde verhoging weer iets is teruggedraaid):
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2019/06/05/tabel-aow-leeftijden-obv-principeakkoord

Dat overzicht is verouderd doordat de stijging in levensverwachting is bijgesteld sinds die tijd.

Luchtpost schreef op 03-04-2024 om 23:01:

[..]

Ja, maar daar heb je niet het overzicht en kan je niet zien welke 'sprongen' er gemaakt worden. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het aantal maanden dat de diverse groepen vanaf hun 65e verjaardag moeten doorwerken dan zie je het volgende voor de diverse geboortejaren, steeds tien jaar later:

1949 - 2 maanden vanaf 65e verjaardag langer doorwerken

1959 - 24 maanden vanaf 65e (22 maanden méér dan 10 jaar eerder geboren)

1969 - 33 maanden vanaf 65e ( 9 maanden méér dan 10 jaar eerder geboren)

1979 - 42 maanden vanaf 65e ( 9 maanden méér dan 10 jaar eerder geboren)

Met name de groep geboren 1957, 1958, 1959, 1960 maakt een grote sprong en deze mensen waren in 2013 (toen de eerste verhoging van toen nog maar één maand langer werken een feit was) al tussen 53 en 56 jaar oud en dan heb je dus nog maar kort de tijd om je voor te bereiden op zo'n verhoging.

Lichting 58 hier. Ik vind het niet erg om tot mijn 67e door te werken. Heb extra vrije uren gekocht de afgelopen jaren, dus werk nu wel een dag minder. Vind het prima zo, maar heb dan ook geen fysiek zwaar beroep. Overigens is de kloof met mensen die 10 jaar ouder zijn wel heel groot. Man van een vriendin van me, is tien jaar ouder en was op zijn 61e al gestopt met 1 of andere Vut-regeling. Maar goed, zoals ik al zei, ik vind het niet erg.

Miraval schreef op 03-04-2024 om 23:05:

[..]

Ja wanneer er gekeken gaat worden naar een andere inkleding van de AOW wel idd. Dan zou je kunnen kijken naar gewerkte uren ipv jaren bijvoorbeeld.

AOW staat juist los van of en/of hoeveel iemand gewerkt heeft. Ook wie nooit gewerkt heeft, ontvangt AOW als basis inkomensvoorziening op zijn oude dag. Dat is een bijzonder mooi systeem waar we m.i. zuinig op moeten zijn. 

Als je het even helemaal los ziet van ander aanvullingen zoals een werknemerspensioen of het aankopen van een lijfrente als oudedagsvoorziening dan is alleen de AOW ongeveer als volgt: 

Voorheen in het tweeverdienersmodel werkten veel vrouwen niet, en toch hadden zij recht op AOW. iemand die ziek/gehandicapt is en nooit heeft kunnen werken, ontvangt ook AOW. De hoogte van het uitgekeerde AOW bedrag is gerelateerde aan het minimum loon. Sinds vrouwen economisch zelfstandig werden, is er een splitsing tot stand gekomen: wie alleenstaande is ontvangt een AOW bedrag ter grootte van 70 % van het minimum en wie samenwoont/gehuwd is, ontvangt per persoon 50 % van het minimum, samen 100 %. Dat heeft te maken met de zgn. equivalentiefactor (een gezamenlijk huishouden voeren is goedkoper dan alleen). 

Het systeem is een omslagsysteem waarbij iedereen die werkt een % van zijn inkomen aan premie voor de AOW betaalt. De huidige premie voor wie minimaal modaal verdient, bedraagt 6.819 euro per jaar. Voor 50 jaar komt dat (nu) neer op 341.000 euro premie.

Gemiddeld leeft iemand ná zijn pensioendatum nog plm. 13 jaar. Dus 341.000 / 13 jaar is 26.230,77 per jaar / 12 maanden is 2.185.90 per maand bruto. Dat is méér dan een alleenstaande aan AOW uitkering ontvangt. En ruim méér dan een samenwonende ontvangt. Bovendien betalen ouderen ook gewoon nog steeds belasting; over de eerste schijf vervalt weliswaar het betalen van die AOW premie van 17,9 % maar over al het meerdere (uitkering pensioen/lijfrentes e.d.) betalen zij vaak veel IB. Bij een goed aanvullend pensioen kan de te betalen belasting evenveel zijn als de ontvangen AOW - dat AOW bedrag wordt dan uitgekeerd en gaat dus eigenlijk per omgaande onmiddellijk weer retour overheid.  

Bovendien: als je 45 tot 50 jaar werkt, betaal je voor 3 (of 4) opvolgende generaties ouderen die (als stel of als alleenstaande) elk nog plm. 13 jaar leven en AOW ontvangen. Of anders geredeneerd: 3 werkenden die elk 6.819 euro premie betalen, financieren samen 1 AOW voor een alleenstaande, en de daarop volgende gemiddeld 13 jaren financieren zij AOW-er nummer 3 en daarna AOW-er nummer 3.  

De AOW "anders inkleden" kan m.i. niet. Dan zou iemand die niet heeft gewerkt c.q. heeft kunnen werken, op zijn oude dag met lege handen staan? Waarom zou je zo'n mooi systeem op de schop willen doen? 

Aanvullend pensioen is iets heel anders; daar is wel een relatie met de inleg die je doet  (of je werkgever) voor dat aanvullende pensioen en die inleg is meestal gerelateerd aan  de hoogte van je verdiensten en dus ook het aantal gewerkte uren e.d. 47 jaar en 3 maanden werken tot mijn AOW. Plus nog bijbaantjes.

Daglichtlamp schreef op 03-04-2024 om 23:24:

[..]

Dat overzicht is verouderd doordat de stijging in levensverwachting is bijgesteld sinds die tijd.

Heb je daar een bron van? Bij mijn weten wordt steeds 5 jaar tevoren de pensioenleeftijd vastgesteld/vastgeklikt. Even opgezocht, maar ik zie hierin (voor de komende jaren) géén wijzigingen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-ouderdomswet-aow/aow-leeftijd-2024-2029

Maar het is goed mogelijk dat ik ergens iets gemist heb; de levensverwachting is inderdaad gedaald, maar ik heb dat nog nergens vertaald gezien in een gewijzigde pensioenleeftijd. Kan ik dat ergens terugvinden dat dit een verouderd overzicht is, of waar ik het nieuwe overzicht kan vinden? Ik kan mij zo voorstellen dat de overheid bij een wijziging in het schema, ook hetgeen je onder die link kunt vinden, zou aanpassen. 

Miraval schreef op 03-04-2024 om 23:05:

[..]

Ja wanneer er gekeken gaat worden naar een andere inkleding van de AOW wel idd. Dan zou je kunnen kijken naar gewerkte uren ipv jaren bijvoorbeeld.

Of bedoel je met een "andere inkleding" van de AOW de ingangsdatum? Bijvoorbeeld dat wie minimaal 45 jaar (of 50 jaar) lang gedurende minimaal 36 uur per week heeft gewerkt, vanaf zijn 65e jaar AOW ontvangt? 

Miraval

Miraval

04-04-2024 om 06:55 Topicstarter

Ik ben zeker geen voorstander voor een andere inklesing van de AOW. Ik vind dat die voor iedereen moet blijven zoals die is. Vgm heb ik dat al eerder gezegd dat het juist zo'n mooi systeem is.

Arbeidsuren of jaren meenemen is heel moeilijk. Want niet iedereen heeft dezelfde belastbaarheid. Wanneer het lastig te betalen is kun je als overheid beter elders bezuinigen dan aan de AOW sleutelen. 

Hoe wil je die werkzame uren berekenen? Dat gaat gewoon niet.
De AOW is niet voor niets een volksverzekering. 

Handen af van de AOW. En als een miljonair dat geld niet nodig heeft, kan die het altijd nog doneren aan een goed doel.

Miraval

Miraval

04-04-2024 om 08:05 Topicstarter

Poezenmeisje schreef op 04-04-2024 om 07:29:

Hoe wil je die werkzame uren berekenen? Dat gaat gewoon niet.
De AOW is niet voor niets een volksverzekering.

Handen af van de AOW. En als een miljonair dat geld niet nodig heeft, kan die het altijd nog doneren aan een goed doel.

Maar dat heb ik toch ook nergens gezegd?

Ik zeg juist dat die AOW moet blijven zoals die. Sterker nog de hoogte ervan miet voldoende zijn om een normaal leven te kunnen leiden. Als er geen geld meer voor is door de vergrijzing straks dan moet de overheid maar op andere zaken bezuinigen of extra belastingen heffen elders.

Luchtpost schreef op 04-04-2024 om 00:33:

[..]

Heb je daar een bron van? Bij mijn weten wordt steeds 5 jaar tevoren de pensioenleeftijd vastgesteld/vastgeklikt. Even opgezocht, maar ik zie hierin (voor de komende jaren) géén wijzigingen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-ouderdomswet-aow/aow-leeftijd-2024-2029

Maar het is goed mogelijk dat ik ergens iets gemist heb; de levensverwachting is inderdaad gedaald, maar ik heb dat nog nergens vertaald gezien in een gewijzigde pensioenleeftijd. Kan ik dat ergens terugvinden dat dit een verouderd overzicht is, of waar ik het nieuwe overzicht kan vinden? Ik kan mij zo voorstellen dat de overheid bij een wijziging in het schema, ook hetgeen je onder die link kunt vinden, zou aanpassen.

Je citeert nota bene hier zelf de Kamerbrief. Die ook uitlegt waarom het niet veranderd in de vijf jaar die al officieel zijn en worden vastgelegd. Maar goed de minister is het met je eens dat het lastig uit te leggen is. Dus als je de SVB-tool gebruikt dan zie je dat er in de latere jaren wel een verschil ontstaat.

De prognose van de geslachtsneutrale levensverwachting op 65 -jarige leeftijd in 2029 komt hierdoor uit op 20,89 jaar. Dit is 0,27 jaar lager dan in de vorige prognose. In 2035 is het cijfer 0,26 jaar lager dan in de vorige prognose. Deze nieuwe trendlijn impliceert dat de AOW-leeftijd vorig jaar voor 2028 niet zou zijn verhoogd naar 67 jaar en drie maanden, maar op 67 jaar zou zijn gebleven. Om iedereen tijdig zekerheid te bieden over de AOW-leeftijd is in de wet vastgelegd dat deze vijf jaar van tevoren wordt vastgesteld. Een eenmaal vastgestelde leeftijd kan om die reden niet meer gewijzigd worden. Ik kan mij goed voorstellen dat dit lastig te begrijpen is.

Daglichtlamp schreef op 04-04-2024 om 08:46:

[..]

[...] Dus als je de SVB-tool gebruikt dan zie je dat er in de latere jaren wel een verschil ontstaat.

[..]

Dank, via de SVB tool zie ik dat de pensioenleeftijd inderdaad op de langere termijn (ik heb een paar verschillende data ingevoerd) nu een paar maanden lager ligt; voor zover ik kan zien ligt is die datum meestal 3 maanden lager geworden. 

Ik had alleen verwacht dat in het geval van wijzigingen de link van de overheid niet meer zou werken, dat men de lijst zou aanpassen, of er bij zou zetten dat er wijzigingen zijn. Een compleet overzicht vind ik op zich makkelijker dan via zo'n tool uitvinden waar de 'knip' naar een volgende groep wordt gemaakt. 

Ik ben 65 en ging met 61 met vervroegd pensioen.  Bij het ABP waar ik 34 jaar pensioen had opgebouwd.  Altijd 4 dagen gewerkt.  Heb het zo laten uitrekenen dat ik voor en met AOW (67 en 3 maanden) mijn maandinkomen ongeveer evenveel zal zijn.
Mijn man heeft nu nog WW en gaat over een half jaar met vroegpensioen. Hij is dan 64.
Een pensioen van mijn eerste baan bij een rederij waar ik 9 jaar werkte heb ik vorig jaar afgekocht. Dat bedrag bleek hoger dan ik verwacht had tot mn verrassing.

Reageer op dit bericht

Op dit topic is al langer dan 4 weken niet gereageerd, daarom is het reageerveld verborgen. Je kan ook een nieuw topic starten.