Ouders en School Ouders en School

Ouders en School

Lees ook op

sot schoolondersteuningsteam


anomarie schreef op 17-12-2022 om 11:18:

[..]

Ik herken dit ook zeker wel. In het voortgezet onderwijs is de bereidwilligheid om buiten kaders te denken voor leerlingen nog veel minder dan in het basisonderwijs of het mbo. Inclusief onderwijs is wat dat betreft nog best een ver van ons bed show.


Ik merk ook dat het lerarentekort een grote wissel trekt en het ingewikkeld maakt.

En tegelijkertijd zie ik ook ouders die verwachten dat de school alles maar kan en gaat regelen. Ook dat is niet reeel.

dididoe

dididoe

17-12-2022 om 11:30 Topicstarter

Het is ook lastig over te brengen in een stukje tekst, ik denk dat er inderdaad niet veel vertrouwen is. Ik heb een dochter zij zit in groep 8 en doorliep alle groepen zonder problemen. Voor mij is dit nieuw, mijn jongste is een dromer en als zij geen zin heeft dan doet ze het niet, natuurlijk niet de bedoeling en dat begint ze nu te begrijpen. Ze heeft meerdere malen overal 1 ingevuld als ze geen zin had tijdens een toets, tijdens het uitleggen, naar buiten staren, niet alle meekrijgen, was al toen ze nog kleiner was, met zwemles (4 jaar) de juf zei toen ook, ik leg het uit, het wordt voorgedaab, kinderen beginnen en mijn dochter vroeg dan, wat moeten we eigenlijk doen?

Ze snapt alle wat wordt utgelegd, nu ze ook beter oplet. Bijles gaat ook super, sommige onderdelen zijn al getoetst voordat ze er bbijles in had gehad, dus ze scoort best goed alleen op dat onderdeel een 2 wat het hele cijfer naar beneden haalt.

Wat betreft school, ik heb het gevoel dat zij zich zorgen maken over de zorgplicht, die school heeft en dat zij ook inzien dat het dossier niet helemaal klopten is, we missen groep 3 er in. Je leest in het dossier dat er wel meetunten zijn geweest, hoe staat mijn dochter ervoor, maar nergens lees ik terug wat school er aan gedaan heeft, laatste gesprek begon ik dat akelige gevoel te krijgen, school vond dat wij niet echt samenwerkten, want ik reageerde niet binnen een paar dagen op de mail. Ik ben op elk gesprek geweest, heb niets verzet maar doordat ik onregelmatig werk, sla ik wel een een dag mijn mail over. Ik heb toen  aangegeven dat ik het apart vond dat wij het hier over ginggen hebben terwijl we over mijn dochter zouden hebben. ook zijn wij de afgelopen maanden geen enkele keer te laat geweest maar zij vbonden dat we 2 minuten voor half 9 aankwamen en dat is dan nog gehaast voor het kind, goed ook daar aangewerkt de afgelopen weken nu ruim op tijd. heel veel tekst enm wat ik eigenlijk wilde weten of we een traject ingaan als we dat doen, hoe moet ik het zeggen, ik wil niet dat mijn dochter een label opkrijgt, of in een hokje geplaatst kan worden. Ik weet tegenwoordig willen we allemaal een label, maar ik wil niet dat zoiets haar achtervolgt in haar leven. Ik heb een lieve dochter die geen probleemgedrag vertoont, ze heeft wat opstartproblemen gehad., misschien heeft zij wel iets meer tijd nodig om de info te verwerken maar ze snapt het allemaal, moet ik wat met het SOT, of zoek ik gelijk een nieuwe basisschool waar de kinderen meer spelendewijs lkeren ofzo...

anomarie schreef op 17-12-2022 om 10:01:


Als er in het dossier inderdaad zaken staan die jou gekwetst hebben, is het goed om dat ook aan te geven. School is hierin de professional en die hoort met respect met jullie om te gaan. Daar horen geen kwetsende opmerkingen bij. Vader lacht om de informatie of vader ervaart de problematiek minder ernstig dan de school... je zegt hetzelfde maar komt totaal anders over. Mijn tip is wel om dan niet met een gestrekt been erin te gaan, maar vooral te benoemen wat de opmerking met jou gedaan heeft. Gevoel van een ander kan je nooit ontkennen.

Ik denk ook dat het beste is om met school in gesprek te gaan. 

En ik denk ook dat je er goed aan doet iets met het dossier te doen, na je gesprek. Officieel horen verslagen van belangrijke  gesprekken in het dossier maar dat gebeurt niet altijd (wordt wel eens vergeten) en de mening over een gesprek kan ook verschillen tussen ouders en school. Wat volgt is een (mogelijk) vertekend of eenzijdig beeld vanuit school. En dan kan een dossier zoals deze giftig blijken.

Je kan tegenwoordig niet meer zelf ‚zomaar’ naar een andere school overstappen. Dat wordt eerst besproken in het samenwerkingsverband van jullie school. En ik weet niet in hoe verre je als ouder daar iets over te zeggen hebt. Vast wel maar ik weet niet hoeveel. 

Bovendien er is een overdracht van de oude naar de nieuwe school. Vaak is dat schriftelijk en dan kan je als ouder een kopie vragen en weet je precies wat er overgedragen is. Soms ook telefonisch (zoals in onze regio) en dan weet je niet wat er van je kind, je gezin, jou als ouder doorgegeven is. Je wilt liever niet dat je van meet af aan ook bij de nieuwe school met verkeerde ogen bekeken wordt. Het verstoort gesprekken en je kan minder voor je kind opkomen.  Daarom is een redelijke tot goede relatie met deze school belangrijk als investering of je nu blijft of weggaat. 

Even los van alle dingen, twee voor half negen aankomen is ook rijkelijk laat. Om half starten de lessen. Dan moet de jas opgehangen zijn, eventueel eten opgeruimd en kind startklaar en gefocused aan tafel zitten.
Ze gaan niet voor niets al om 8.20 open.

Het is denk ik vooral zaak om te achterhalen waar het probleem zit bij kind (geen zin en overal 1 invullen op een toets maakt het voor een school volstrekt onmogelijk om te zien wat een kind wel en niet beheerst) en wat er nodig is om haar op weg te helpen en wat school daar aan kan/wil doen. En aan de hand daarvan te bepalen of deze school de juiste plek is.
Ik vind wel dat zo'n verslag vooral over het kind moet gaan en niet over de ouders.
Wel is het zo dat tijdig aanwezig zijn wel bevorderlijk is voor de concentratie. Als je net op tijd binnen valt en dan nog jas, tas, eten etc. moet opruimen, dan is het in zo'n hoofd al snel nog chaotisch als de les begint. Hier gaat er om 8.25 een eerste bel en dan gaan de kinderen in de rij staan. Leerkracht komt naar buiten en leidt ze naar binnen, jas en tas ophangen, op hun plaats gaan zitten en als om 8.30 de tweede bel gaat, beginnen ze met de les.  

Saartjepoes schreef op 17-12-2022 om 10:41:

Waarmee ik wederom wil zeggen dat over het algemeen scholen geen verborgen agenda hebben om kinderen te lozen.

Hier ben ik het niet mee eens. Er zullen scholen zijn die hun best doen en graag gaan waar anderen stoppen of opgeven. Maar ik heb heel anders meegemaakt. Als scholen er een potje van maken ben je nergens. 

Ik lees ook over dossier en opmerkingen hier twee minuten voor tijd, is op tijd. Klaar. Vind het heel jammer dat er dossier wordt bijgehouden en je niet op de hoogte bent wat erin staat totdat er veel gaat spelen en je dit opvraagt. Je bent niet up to date op de hoogte bij wat ze allemaal schrijven en vooral over ouders. Dat kind dan wordt gebracht ligt niet aan kind. Dus ga een kind daar ook niet op afrekenen. En als je het bij houdt zeg dat dan ook dat je het in het dossier bij houdt. Nu is dat een verrassing en maakt dat het er al iets moet zijn om gelijk van alles om te oren te gooien. 

Ik wil je wijzen om onderwijsconsulenten. Die zijn er voor kind en onafhankelijk. Heb er heel goede ervaring mee. 

Misschien vertrouwenspersoon raadplegen? 

Hier heette het weer commissie van begeleiding. Een heel pak disciplines bij elkaar die allemaal stuk voor stuk verrot waren. En de directeur was mooi met pensioen en de nieuwe maakte ook weer grove fout. Ze werken leerlingen van school onder het mom kunnen we niet. Als je zegt wat heb je toen en toen gedaan? Niets dus. Ik vind je opmerkingen terecht, wat heeft de school zelf gedaan. Ze kunnen veel maken want de school bepaalt veel zelf. Je komt niet gauw meer tot een samenwerking als ze al plan hebben dat kind maar weg moet. 
Ik heb destijds gevraagd of ik dan ook mocht aansluiten bij de commissie van begeleiding hun overleg. Nee daar was ik niet welkom. Dus je mag niet weten wat hun over jullie kind bespreken, alleen wat ze zelf notuleren. 

Dossier was ook echt met veel niet op orde en al die onzin die ze bijhouden. Misschien kom ik wat fel over, komt ook echt door wantrouwen van fout handelen wat mijn kind mocht ondervinden. Dus als je vuiligheid ruikt bel dan met de onderwijsinspectie en/of doe daar melding. Vul een formulier in op de website.

Ik weet dat de school waar mijn kind een bezoekje ging krijgen. En ik hoor dat er dozijn leerlingen nog steeds wordt weggestuurd onder mom van kunnen we niet en ze vangen geld, blijven ingeschreven maar zitten thuis of elders. En het samenwerkingsverband houdt ze te vriend ipv dat ze echt iets kunnen voor leerlingen en passend onderwijs. 

Volg alles wat ze doen vanaf nu. Hou dat bij en stel vragen. Want je krijgt echt rare antwoorden of vaag uitleg. Noteer dat. En vraag door. 
Vooral als je denkt wat is dit nou? Is dat vaak ook zo. 

Saartjepoes schreef op 17-12-2022 om 10:41:

Waarmee ik wederom wil zeggen dat over het algemeen scholen geen verborgen agenda hebben om kinderen te lozen.

Hoe kom je aan deze kennis en over hoeveel scholen heb je het dan?  

Dat jij een goede ervaring hebt, is prachtig, maar dat maakt andere ervaring niet tot uitzondering.

Ik vraag me af of TS veel heeft aan hoe het algemeen geregeld is want haar kind zit niet op een algemene school. Haar vragen gaan over een hele specifieke situatie namelijk: school van dochter. 

Philou schreef op 17-12-2022 om 12:58:

[..]

Hoe kom je aan deze kennis en over hoeveel scholen heb je het dan?

Dat jij een goede ervaring hebt, is prachtig, maar dat maakt andere ervaring niet tot uitzondering.

Ik vraag me af of TS veel heeft aan hoe het algemeen geregeld is want haar kind zit niet op een algemene school. Haar vragen gaan over een hele specifieke situatie namelijk: school van dochter.

Ik ben zelf zo'n persoon die wordt ingeschakeld om mee te denken over kinderen met speciale behoeftes in het basisonderwijs. 

Dat school en ouders soms stuk lopen in communicatie dat herken ik heel goed. Dat dat allerhande invulling en onbegrip tot gevolg heeft herken ik ook. Ouders hebben over het algemeen niet de intentie om een leerkracht aan te vallen en een school niet om een kind te dumpen. Dat wordt wel vaak zo ervaren. Als zowel school als ouders uitgaan van de goede intenties van de ander kom je veel verder. 

To, juist bij zo'n rare dossieropbouw zou ik een externe mee laten kijken. 

Als scholen doen wat ze zeggen en die intentie hebben. Kun je het er nog niet mee eens zijn. Maar je kunt kind niet zomaar uitschrijven. Dat weten ze heel goed. Dan moet je een plan hebben. Dat is het OPP en moet ook besproken worden met ouders. En dat gaat vaak niet in een tien minutengesprekje. 
Ook dat kind wordt besproken, je staat als ouder aan de zijlijn. Vaak weet je pas achteraf wat je gedaan zou hebben. Omdat je dan pas weet wat alle regels zijn, hoe het hoort en waar je terecht kan. 
Je moet echt goed vinger aan de pols houden en steeds vragen. En je ziet het in dit voorbeeld. Ouder mist een mail, dat wordt genoteerd. Andersom, zij laten steken vallen dat is dan een gegeven. Niet terug te draaien. Maar kind loopt wel achter en te wachten op wat ze dan zouden kunnen doen.
Het tekort speelt ook echt een rol. Of de Corona heeft meegespeeld. En dat kun je niemand verwijten maar wel erbij nemen. Is mogelijk van invloed. Hier was ziekte en tekort en vol bij maatwerk. Dat was wel een uitleg. Maar het verschil in ene leerling wel met ondersteuning toelaten en andere niet is nooit verklaard. En ook niet waarom kind niet alle dagen kon komen desnoods voor een uur. 
Als een kind achter loopt met lezen moeten ze extra ondersteuning zoveel per uur geven. Doen ze dat niet dan is het jammer dan. Kind krijgt gewoon niet naar school krijgt er wel extra geld voor. Logopedist van school, ja sorry zit vol. Dan moet je zelf maar eentje zoeken. Kind deed allang niet meer mee. Staat wel ingeschreven maar staat ergens naast de wachtlijst, er niet op. Want school doet de leerlingen die wel op school zijn als de logopedist er is. Er liep zelfs iemand van de gemeente rond, die school ondersteunt met moeilijke gevallen. Wat zij nou eigenlijk heeft gedaan? Ik moest eerst hemel en aarde bewegen om die persoon überhaupt te spreken te krijgen. En toen was het na jaren eindelijk dat ze erbij was, liep het alweer fout af. 
Zoek een onafhankelijk persoon erbij die aanziet wat hier gebeurt. Zodat je ook feedback krijgt wat kind nodig heeft en of dit ook geboden wordt. 

Saartjepoes schreef op 16-12-2022 om 23:13:

[..]

Doorgaans kunnen ouders niet communiceren met scholen. Raar maar waar. Ouders zijn heel gevoelig voor de reputatie van zichzelf als opvoeder. Het moet dus of aan een stoornis liggen maar nog liever aan de onkunde van de school.....(ook geen gehoor toch?!)

Dat is zo maar ouders zijn hier niet de professionals. Bovendien ziet ook een kleine school honderdend ouders per jaar door de deuren stappen, dan zou je wel mogen verwachten dat ze juist goed zijn (dan wel worden) in communicatie naar ouders. En anders dat je als instituut denkt dat het een belangrijk onderdeel is van je professie en je gaat verdiepen hoe dat te verbeteren. Scholen zijn immers dé autoriteit op leren. 

 

Ik zou in dit geval juist heel blij zijn als een SOT meekijkt. Juist omdat de school in jullie ogen een verkeerd beeld neerzet. 
Als leerlingbegeleider weet ik ook dat ouders niet altijd goed vertalen wat er besproken wordt op school. Als we bij ouders aangeven dat we ons zorgen maken, dan is dat ook echt zo. Dan is het lastig als ouders dat bagataliseren. Ouders zitten er immers niet bij in de klas, ze zien hun kind niet in die hoedanigheid. Bovendien hebben leerkrachten veel ervaring met veel verschillende kinderen.

Ik zou in ieder geval de mogelijkheid aangrijpen om jullie verhaal te kunnen doen.
Ik zie ook wel een beetje herkenning van mijn stiefdochter. Ook een dromer, die in groep 1 de cito moest doen en dacht. Doei! Dat doe ik niet, nu geen zin in 🤣.  

SuzyQFive schreef op 17-12-2022 om 14:39:

Ik zou in dit geval juist heel blij zijn als een SOT meekijkt. Juist omdat de school in jullie ogen een verkeerd beeld neerzet.

[knip] 


Ik zou in ieder geval de mogelijkheid aangrijpen om jullie verhaal te kunnen doen.

Weet jij hoe het SOT in zijn werk gaat of kan dat overal een beetje anders zijn?
Ik denk dat het wel handig is om te weten als TS. Ik kan me namelijk ook voorstellen 
dat met het SOT een verkeerd beeld (zoals in het dossier) neergezet wordt voor een groter publiek. Zo'n beeld kan eigen leven gaan leiden. Dan zou ik de neiging hebben een brief te schrijven waarin een ander beeld over mij als ouder naar voren komen en hopen (verzoeken?) dat het in het dossier komt voor een bijkomst met het SOT. Maar ik heb geen ervaring met het SOT zelf.

kleinejongen schreef op 17-12-2022 om 12:55:

[..]

Hier ben ik het niet mee eens. Er zullen scholen zijn die hun best doen en graag gaan waar anderen stoppen of opgeven. Maar ik heb heel anders meegemaakt. Als scholen er een potje van maken ben je nergens.

Ik lees ook over dossier en opmerkingen hier twee minuten voor tijd, is op tijd. Klaar. Vind het heel jammer dat er dossier wordt bijgehouden en je niet op de hoogte bent wat erin staat totdat er veel gaat spelen en je dit opvraagt. Je bent niet up to date op de hoogte bij wat ze allemaal schrijven en vooral over ouders. Dat kind dan wordt gebracht ligt niet aan kind. Dus ga een kind daar ook niet op afrekenen. En als je het bij houdt zeg dat dan ook dat je het in het dossier bij houdt. Nu is dat een verrassing en maakt dat het er al iets moet zijn om gelijk van alles om te oren te gooien.

Ik wil je wijzen om onderwijsconsulenten. Die zijn er voor kind en onafhankelijk. Heb er heel goede ervaring mee.

Misschien vertrouwenspersoon raadplegen?

Hier heette het weer commissie van begeleiding. Een heel pak disciplines bij elkaar die allemaal stuk voor stuk verrot waren. En de directeur was mooi met pensioen en de nieuwe maakte ook weer grove fout. Ze werken leerlingen van school onder het mom kunnen we niet. Als je zegt wat heb je toen en toen gedaan? Niets dus. Ik vind je opmerkingen terecht, wat heeft de school zelf gedaan. Ze kunnen veel maken want de school bepaalt veel zelf. Je komt niet gauw meer tot een samenwerking als ze al plan hebben dat kind maar weg moet.
Ik heb destijds gevraagd of ik dan ook mocht aansluiten bij de commissie van begeleiding hun overleg. Nee daar was ik niet welkom. Dus je mag niet weten wat hun over jullie kind bespreken, alleen wat ze zelf notuleren.

Dossier was ook echt met veel niet op orde en al die onzin die ze bijhouden. Misschien kom ik wat fel over, komt ook echt door wantrouwen van fout handelen wat mijn kind mocht ondervinden. Dus als je vuiligheid ruikt bel dan met de onderwijsinspectie en/of doe daar melding. Vul een formulier in op de website.

Ik weet dat de school waar mijn kind een bezoekje ging krijgen. En ik hoor dat er dozijn leerlingen nog steeds wordt weggestuurd onder mom van kunnen we niet en ze vangen geld, blijven ingeschreven maar zitten thuis of elders. En het samenwerkingsverband houdt ze te vriend ipv dat ze echt iets kunnen voor leerlingen en passend onderwijs.

Volg alles wat ze doen vanaf nu. Hou dat bij en stel vragen. Want je krijgt echt rare antwoorden of vaag uitleg. Noteer dat. En vraag door.
Vooral als je denkt wat is dit nou? Is dat vaak ook zo.

Sorry hoor, twee minuten voor tijd aankomen is niet op tijd, dat is als iedereen al zit en dan wordt er nog even een kind naar binnengelopen waardoor de focus op de start weg is. Hoe moeilijk kan het zijn gelijktijdig met anderen binnen te komen door 5 minuten eerder van huis te gaan. Te laat ophalen is ook niet oké, niet in de laatste plaats voor het kind. 

Saartjepoes schreef op 17-12-2022 om 13:27:

[..]

Ik ben zelf zo'n persoon die wordt ingeschakeld om mee te denken over kinderen met speciale behoeftes in het basisonderwijs.

Dat school en ouders soms stuk lopen in communicatie dat herken ik heel goed. Dat dat allerhande invulling en onbegrip tot gevolg heeft herken ik ook. Ouders hebben over het algemeen niet de intentie om een leerkracht aan te vallen en een school niet om een kind te dumpen. Dat wordt wel vaak zo ervaren. Als zowel school als ouders uitgaan van de goede intenties van de ander kom je veel verder.Ik vind dat je het hier iets anders formuleert dan de vorige keer waarbij je aangeeft dat ouders niet kunnen communiceren.   ouders zijn kwetsbaar, ze hebben geen keus. Ze willen het beste voor hun kind. Communicatie ligt bij beiden waarbij je minder mag verwachten van ouders dan van scholen. Mijn ervaring is dat scholen echt niet altijd professioneel handelen als emoties hoog oplopen. Er zijn ook scholen die het heel goed aanpakken. Juist als het minder professioneel er aan toe gaat is het fijn om een extern persoon mee te laten kijken. 

ik word ook regelmatig ingezet om mee te kijken met dit soort vraagstukken en ben vaak drukker met medieren tussen school en ouders dan de problematiek van de leerling.

Reageer op dit bericht

Op dit topic is al langer dan 4 weken niet gereageerd, daarom is het reageerveld verborgen. Je kan ook een nieuw topic starten.