Nieuws en actueel Nieuws en actueel

Nieuws en actueel

"Rijken" betalen minder belasting... Wat een onzinnig 'nieuws' weer

Hebben jullie dat nou ook? Dat er een nieuws item is en je denkt: ja duh... Ik vind het soms zó onzinnig, zó'n open deur. En wat bedoelt men nou eigenlijk....?

Wat ik bedoel? Stel iemand die rijk is. Verdient een ton per jaar. Heeft een flink huis en ook nog behoorlijk wat op een spaarrekening/belegging. En daarnaast iemand die arm is. Laten we zeggen minimum loon of iets erboven en bijna niets op een spaarrekening, huurhuis.
Nu kunnen we ons allemaal bedenken (ik hou het even simpe) dat in geld uitgedrukt de rijke feitelijk veel meer belasting betaalt, als je het uitdrukt in bedragen: Veel meer loonbelasting, belasting over WOZ, belasting op spaargeld. Maar ook veel meer btw door veel meer en duurder te kopen enz. Logisch. De minder bedeelde persoon betaalt in bedragen dus veel minder belasting: minder loonbelasting, minder of geen WOZ, geen belasting over spaargeld en veel minder btw in veel minder aanschaf van producten. Ook logisch. 
Verhoudingsgewijs (inkomsten/bezit versus het bedrag dat je aan belasting betaalt) is natuurlijk een ander verhaal. Maar ook dát kunnen we bedenken. Je wordt niet rijk als je dusdanig veel belasting betaalt over je inkomen en over je vermogen (huis, spaargeld), zodat je er relatief weinig aan overhoudt. Maar dan dus ook minder kan uitgeven én als gevolg dus weer minder btw betaalt. 
En verder in dit verhaal, een complete open deur: Als de btw op producten en diensten omhoog gaan, dan zal dat procentueel voor minder bedeelden meer geld zijn dan procentueel voor rijken. Idem met een verlaging zal een rijke daar meer profijt van hebben dan een minder bedeelden.
En als je voor de rijken de belasting hoger maakt, dan zullen producten duurder worden, ook voor de armen, want de rijken zullen dan minder kunnen kopen. 
Dus ja, wat is nu het nieuws?


BrightEchidna89

BrightEchidna89

26-03-2022 om 14:26

Heb je een link? 

Ik had hetzelfde gevoel toen ik het artikel las. Dit is toch al lang bekend. En inderdaad als je kijkt naar belasting op boodschappen of accijnzen dan betalen rijkere mensen procentueel gezien vaak minder. Niet omdat ze minder boodschappen kopen maar wel omdat een mond groot gedeelte van het inkomen er aan op gaat.

Wat het nieuws is? Dat de compensatie voor gestegen brandstofprijzen vooral bij de beter gesitueerden terechtkomt. En compensatie door de overheid is niet gratis. Dus dat wordt later terugdokken, waarbij de minder bedeelden waarschijnlijk niet ontzien gaan worden. Als je daarover verontwaardigd bent en het niet in het nieuws mag brengen omdat dit "gewoon" is, verandert er nooit wat. Ik zou graag een meer egalitaire samenleving zien, waarbij iemand die normaal werkt ook rond kan komen. Dus van mij mag het vaker in de krant. Ook al is het niet nieuw.

Misschien werd er iemand even wakker uit de vanzelfsprekendheid dat het huidige stelsel geacht wordt eerlijk te zijn? 
Ze zeggen wel eens ‘politiek is de pijn verdelen’. Als het zo zwart op wit staat, is het duidelijk dat de pijn helemaal niet eerlijk verdeeld is, als de rijksten weliswaar een torenhoog bedrag maar evengoed maar een minuscuul gedeelte van hun inkomen bijdragen. Dat doet namelijk geen pijn. In tegenstelling tot een veel lager bedrag dat toch 40% van je inkomen uitmaakt. Het is gewoon een ander perspectief dan we gewend zijn. Ik vind het wel goed dat het eens zo duidelijk wordt uitgespeld. Mensen met hoge inkomens leven graag in de illusie dat ze dat helemaal aan zichzelf te danken hebben maar hun economische mogelijkheden zijn helemaal verweven met het collectief, vaak ten koste van maatschappelijke schade (bijv. milieu en inkomenszekerheid, speculatie ed) en in hoge mate afhankelijk van afkomst, toevallige kenmerken en netwerken waar je toegang toe hebt. We moeten echt  eens van het idee af dat het zielig is om de hoogste inkomens hoger te belasten. 1% van je inkomen afdragen is nauwelijks meer dan symbolisch, zeker gezien het feit dat 99%  naast een luxe leven leidt tot een exorbitante vermogensgroei die door anderen nooit bijgehouden, laat staan ingehaald kan worden. 

bieb1963

bieb1963

26-03-2022 om 16:23 Topicstarter

Dat snap ik allemaal. Maar dat is niet helemaal wat ik bedoel. Natuurlijk betaalt iedereen evenveel procenten aan btw over een product. En natuurlijk is dat bedrag aan btw dat een rijke betaalt over een zak aardappelen minder belastend in z'n portemonnee dat voor de minder bedeelde. Maar al zat er geen btw op, dan nog is de aankoop van een zak aardappelen voor een rijke niks en voor een minder bedeelde een aanschaf. Daar staat dan wel tegenover dat alles wat een rijke koopt (kan kopen...) veel meer is en dus gaat er op die manier veel meer belasting van een rijke m.b.t. btw i(in dit geval) naar de staatskas. En natuurlijk ook met andere zaken zoals inkomsten- en vermogensbelasting en belasting over WOZ enz. Daar staat dan ook weer tegenover als een rijke procentueel meer belasting zou moeten betalen over zijn inkomen, hij netto minder overhoudt, dus minder besteedt en er dus via de andere kant weer minder belasting binnen komt. In die zin 'financiert' een rijke de staatskas ook veel meer en heb je die rijken dus ook nodig, omdat ze meer besteden (en dus de staatskas vullen). Dus dit verhaal is voor mij eigenlijk een non-issue.

Wat wél een issue is, en daarom komt het nu in het nieuws, dat, tijdelijke, compensatie van bijv. hoge energieprijzen ook bij de rijkeren terecht komt. Ik zou dat liever zien in een toeslag ala huur/zorgtoeslag.
Gevaar is wel dat degenen die nét niet voor toeslag in aanmerking komen dan juist het haasje zijn, dus de modalen. 
Dus m.i. is dát meer het probleem, dan het feit dat rijken meer geld 'overhouden' in algemene zin. Ja, daar zijn ze rijk voor, maar m.i. niet de issue. 

Ik denk dat het "nieuws" is omdat vermogensongelijkheid weer meer in de picture is, o.a. door de serie van Sander Schimmelpenninck. Het feit dat arbeid zo veel zwaarder belast wordt dan inkomen uit vermogen, een erfenis en winst is natuurlijk belachelijk.

Rijkere mensen doen over het algemeen niet veel met hun geld dus het wordt niet in de economie gestopt.

En hoe minder geld de minima en modalen hebben, hoe minder koopkracht.

ShowyHummingbird30

ShowyHummingbird30

26-03-2022 om 17:54

Rondstruin deer schreef op 26-03-2022 om 16:29:

Ik denk dat het "nieuws" is omdat vermogensongelijkheid weer meer in de picture is, o.a. door de serie van Sander Schimmelpenninck. Het feit dat arbeid zo veel zwaarder belast wordt dan inkomen uit vermogen, een erfenis en winst is natuurlijk belachelijk.

Precies.


Over inkomen uit vermogen hoeft maar een fractie belasting betaald te worden, van nog geen 2 tot maximaal 6 procent. Erfenis: 10-20%. Over inkomen uit werk wordt minimaal 37% belasting betaald.

De échte rijken hebben vooral inkomen uit de eerste twee. De gewone man uit de derde.

Coreopsis schreef op 26-03-2022 om 17:54:

[..]

Precies.

Over inkomen uit vermogen hoeft maar een fractie belasting betaald te worden, van nog geen 2 tot maximaal 6 procent. Erfenis: 10-20%. Over inkomen uit werk wordt minimaal 37% belasting betaald.

De échte rijken hebben vooral inkomen uit de eerste twee. De gewone man uit de derde.

Ik vind het systeem ook niet eerlijk maar dit klopt niet hoor. De belastingdienst berekent in box 3 het fictieve rendement (=inkomen uit vermogen) en heft daar 31% belasting op.

ShowyHummingbird30

ShowyHummingbird30

26-03-2022 om 19:15

Moxxie schreef op 26-03-2022 om 19:03:

[..]

Ik vind het systeem ook niet eerlijk maar dit klopt niet hoor. De belastingdienst berekent in box 3 het fictieve rendement (=inkomen uit vermogen) en heft daar 31% belasting op.

I stand corrected. Maar het werkelijke rendement dat mensen met een groot vermogen halen is over het algemeen aanzienlijk hoger de het fictieve rendement dat de belastingdienst rekent (zo'n 5% geloof ik). De afgelopen jaren was 10-20% met beleggingen niet uitzonderlijk. Dan is die 2-6% over je gehele vermogen natuurlijk verwaarloosbaar. Terwijl de "gewone man" op een spaarrekening geen enkel rendement op zijn beperkte vermogen heeft.

Moxxie schreef op 26-03-2022 om 19:03:

[..]

Ik vind het systeem ook niet eerlijk maar dit klopt niet hoor. De belastingdienst berekent in box 3 het fictieve rendement (=inkomen uit vermogen) en heft daar 31% belasting op.

Wat ik van de commotie begreep is dat het niet over het vermogen in box 3 gaat. Bot gezegd; jan modaal en Ingrid 2keermodaal en Kees 3 modaal hebben daar inderdaad hun vermogen staan. Gespaard, voor pensioen enz. 

De rijkste 500 hebben echter veel slimmere constructies waardoor dat vermogen niet allemaal in die box valt. Bv’s, huizen, brievenbusfirma’s enz. Waardoor ze over hun vermogen minder belasting betalen dan de hier eerder genoemde Jan, Truus en Kees. 

Voeg daarbij de relatief lage erfbelasting. Geld waar je niets voor hoeft te doen, maar dat minder belast wordt dan geld uit arbeid. Ook iets wat de verschillen van generatie op generatie vergroot. 

Coreopsis schreef op 26-03-2022 om 19:15:

[..]

I stand corrected. Maar het werkelijke rendement dat mensen met een groot vermogen halen is over het algemeen aanzienlijk hoger de het fictieve rendement dat de belastingdienst rekent (zo'n 5% geloof ik). De afgelopen jaren was 10-20% met beleggingen niet uitzonderlijk. Dan is die 2-6% over je gehele vermogen natuurlijk verwaarloosbaar. Terwijl de "gewone man" op een spaarrekening geen enkel rendement op zijn beperkte vermogen heeft.

Je hebt gelijk hoor, het is allemaal zo krom als een hoepel. Inkomen waar je weinig tot niets voor hoeft te doen belonen we nog eens extra door minder belasting te heffen.

Het schuurt nogal omdat er een hele grote groep Nederlanders is die keihard werkt in slecht betaalde beroepen, en zo maar net de eindjes aan elkaar kan knopen. De armoedeval vind ik ook zo'n onacceptabel iets, dat moet echt opgelost worden.

SpiritedMagpie74

SpiritedMagpie74

27-03-2022 om 13:00

Coreopsis schreef op 26-03-2022 om 17:54:

Over inkomen uit vermogen hoeft maar een fractie belasting betaald te worden, van nog geen 2 tot maximaal 6 procent. Erfenis: 10-20%. Over inkomen uit werk wordt minimaal 37% belasting betaald.

Maar over erfenis en over opgebouwd vermogen IS al een keer belasting betaald. Daar zit 'm het probleem. 
Mee eens dat belasting over arbeid omlaag moet, maar belasting over erfenis voelt voor mij echt vreemd. Ik zou eerder voorstander zijn van een extra schijf bijv van 55% op inkomens boven de 100.000,=
Toeslagen is leuk, maar een enorme administratieve rompslomp wat enorm veel geld kost. Je ziet het al bij de discussie rondom de toezegging van 800,= voor allerlaagste inkomens: welk inkomen neem je dan: 2020, 2021 of verwacht inkomen over 2022 ?

Daddy_gijs schreef op 27-03-2022 om 13:00:

[..]

Maar over erfenis en over opgebouwd vermogen IS al een keer belasting betaald. Daar zit 'm het probleem.

Dat vind ik altijd zo'n non-argument. Nou en? Niet door de ontvanger van de erfenis. Over al het geld is al wel eens belasting betaald. Het is een kringloop hè.

Er is werkelijk geen enkele goede reden om minder belasting te betalen over geld dat je in de schoot geworpen krijgt dan over geld dat je met hard werken verdient.


Reageer op dit bericht

Op dit topic is al langer dan 4 weken niet gereageerd, daarom is het reageerveld verborgen. Je kan ook een nieuw topic starten.