Nieuws en actueel Nieuws en actueel

Nieuws en actueel

Grondwettelijk Hof? (Met Poll)

Een van de andere plannen van Omtzigt is het oprichten van een Grondwettelijk Hof. België en Duitsland hebben al iets vergelijkbaars. In Nederland verbiedt de grondwet nu nog expliciet om de wet te toetsen aan de grondwet. Halsema heeft dat met een initiatief wetsvoorstel ooit al eens proberen aan te passen. In eerste lezing heeft zowel de tweede als de eerste kamer ingestemd met gewone meerderheid. In tweede lezing, waarbij een tweederde meerderheid nodig geweest zou zijn, is nooit gestemd. In 2018 is het wetsvoorstel ingetrokken.  Wat vinden jullie?

Peiling

Het is een goed idee als ook in Nederland wetten getoetst kunnen worden aan de grondwet.
26 stemmen
73%
27%

Wat is daar precies het nut van? Volgens mij kun je je altijd beroepen op strijdigheid met de grondwet en dat door een rechter laten bepalen.

Daglichtlamp

Daglichtlamp

21-08-2023 om 18:31 Topicstarter

MMcGonagall schreef op 21-08-2023 om 18:20:

Wat is daar precies het nut van? Volgens mij kun je je altijd beroepen op strijdigheid met de grondwet en dat door een rechter laten bepalen.

Nee dat verbiedt artikel 120 van de grondwet. https://www.parlement.com/id/vhnnmt7l3ozx/constitutionele_toetsing

Ik vind een afzonderlijk Grondwettelijk Hof niet nodig, dat kan de (bestaande) Hoge Raad prima af. Die zijn al gewend om aan mensenrechten uit internationale en Europese  verdragen te toetsen. Desnoods richten ze daar een extra kamer voor in als ze een grote toestroom verwachten. 
En kom je er bij de Hoge Raad niet uit, dan kun je naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens of het VN-Mensenrechtencommittee. Kortom, ik zie het nut van een afzonderlijk hof niet - schrap dan gewoon artikel 120 van de Grondwet. Dat is veruit de kortste route en je bespaart er ook de kosten van zo’n afzonderlijk Hof mee.

Ik vind het vooral extra dure banen toevoegen dus nee want ik zie de noodzaak ook niet

de tijd dat ik het vak staatsrecht volgde ligt al een hele tijd achter mij, maar wordt in België door het constitutionele hof niet met name getoetst of wetgeving voldoet aan de bepalingen uit de grondwet? 
In Nederland ligt die toetsing verankerd in het model dat de totstandkoming van wetgeving langs de regering/tweede en eerste kamer gaat. 
Of een gedraging/uitlating in strijd met de grondwet is, kan nu al wel door de rechter beoordeeld worden. 
België en Duitsland zitten staatsrechtelijke ook anders in elkaar. De deelstaten/gewesten hebben een grotere bevoegdheid over welke gebieden zij zelf wetten kunnen maken. In Nederland kan een gemeente niet een wet zomaar maken. Is dan meer in de vorm van een avp. 
Het kan een toegevoegde waarde hebben, maar ik zie eerst nog urgentere zaken die in Den Haag doorgevoerd kunnen worden. Ik zie geen heeel groot voordeel zo 1.2,3. 

Daglichtlamp

Daglichtlamp

21-08-2023 om 21:22 Topicstarter

er.is.maar.1.Pino schreef op 21-08-2023 om 18:57:

Ik vind een afzonderlijk Grondwettelijk Hof niet nodig, dat kan de (bestaande) Hoge Raad prima af. Die zijn al gewend om aan mensenrechten uit internationale en Europese verdragen te toetsen. Desnoods richten ze daar een extra kamer voor in als ze een grote toestroom verwachten.
En kom je er bij de Hoge Raad niet uit, dan kun je naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens of het VN-Mensenrechtencommittee. Kortom, ik zie het nut van een afzonderlijk hof niet - schrap dan gewoon artikel 120 van de Grondwet. Dat is veruit de kortste route en je bespaart er ook de kosten van zo’n afzonderlijk Hof mee.

Ik vind in elk geval het schrappen van artikel 120 een goed idee. Nu heb je de stomme situatie dat wel aan Europese en internationale grondrechten getoetst mag worden, maar niet aan onze eigen grondwet.

ik heb hier echt nul verstand van, maar als ik het zo lees vrees ik extra bureaucratie 

SpiritedMagpie74

SpiritedMagpie74

21-08-2023 om 21:44

Ik heb nee gestemd. Als het goed is, checkt de Raad van State of de nieuwe wet in strijd is met de grondwet. En dat zou afdoende moeten zijn.
Wel mee eens dat de Raad van State onafhankelijker moet zijn dan 'ie nu is. Zo vond D66-er Thom de Graaff het (uiteraard) geen probleem dat de afschaffing van het referendum niet referendabel was. Dat vind ik incorrect... (want het riekt naar partijdigheid) maar om daar nu opnieuw een nieuw instituut voor in te richten.
Idem voor corona-wetgeving waar mijns inziens de Raad van State erg partijdig overkwam.

Wel zou het n.i. kunnen dat we de Raad van State afschaffen en een Grondwettelijk Hof in het leven roepen... met dus een andere insteek en andere manier van besturen.

SpiritedMagpie74

SpiritedMagpie74

21-08-2023 om 21:48

er.is.maar.1.Pino schreef op 21-08-2023 om 18:57:

Ik vind een afzonderlijk Grondwettelijk Hof niet nodig, dat kan de (bestaande) Hoge Raad prima af. Die zijn al gewend om aan mensenrechten uit internationale en Europese verdragen te toetsen. 

Bedoel je de Hoge Raad of bedoel je de Raad van State?
De hoge raad checkt niet tegen internationale en europese verdragen; alleen tegen de Nederlandse wet.

Het belangrijkste argument vóór is dat constitutionele toetsing kan leiden tot het versterken van de rechtsbescherming van burgers in concrete gevallen. Het is immers voor de wetgever niet mogelijk om bij de totstandkoming van een wet te voorzien hoe deze in alle concrete gevallen uitpakt. In die gevallen waarin toepassing van de wet in een individueel, concreet geval, vanwege de omstandigheden daarvan leidt tot een inbreuk op bijvoorbeeld de grondrechten, kan de rechter een corrigerende en mitigerende rol spelen. 

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geeft de volgende zienswijze:

https://www.raadvanstate.nl/publicaties/consultaties/constitutionele-toetsing/

Daglichtlamp

Daglichtlamp

22-08-2023 om 11:50 Topicstarter

Daddy_gijs schreef op 21-08-2023 om 21:48:

[..]

Bedoel je de Hoge Raad of bedoel je de Raad van State?
De hoge raad checkt niet tegen internationale en europese verdragen; alleen tegen de Nederlandse wet.

Nee de rechter kan juist wel toetsen aan internationale verdragen. Dat hebben we ook vastgelegd in de grondwet (https://www.centruminternationaalrecht.nl/doorwerking-van-internationaal-recht-in-de-nationale-rechtsorde). Maar de rechter mag dus niet toetsen aan de eigen grondwet.

Daddy_gijs schreef op 21-08-2023 om 21:48:

[..]

Bedoel je de Hoge Raad of bedoel je de Raad van State?
De hoge raad checkt niet tegen internationale en europese verdragen; alleen tegen de Nederlandse wet.

De Hoge Raad, en die doet dat weldegelijk - zie o.a. het Urgenda-arrest.

Er bestaat toetsing van wetgeving vóóraf (door Raad van State) en toetsing in voorliggende casussen achteraf (door Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State en Hoge Raad). En indien nodig stellen ze over EU-wetgeving prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de EU (of je procedeert daar na afronding van je zaak bij de HR of ABRvS verder). Gaat het over mensenrechten uit het EVRM dan kun je uiteindelijk terecht bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). 

(Ik heb 2 masters over deze materie)

Nu kunnen alle rechters aan verdragen toetsen. Een Grondwettelijk Hof zou er wat mij betreft niet toe moeten leiden dat die rechtsbescherming vermindert.

Reageer op dit bericht

Op dit topic is al langer dan 4 weken niet gereageerd, daarom is het reageerveld verborgen. Je kan ook een nieuw topic starten.