Kinderopvang Kinderopvang

Kinderopvang

Lees ook op
Abby

Abby

07-10-2009 om 16:21

Wie heeft tips voor onze oc ivm nieuwe tarieven bso?

Beste mede-ouders, deze posting is misschien interessant voor leden van ouderraden in de kinderopvang. Ik zoek medestanders en tips ivm het weer advies uit moeten brengen aan de directie van onze BSO, over de prijsontwikkeling. ieder jaar stellen kinderopvangcentra zo rond oktober de tarieven voor het jaar daarop vast, en heeft de Oudercommissie adviesrecht. dat is vastgelegd in de wet Kinderopvang. De instelling hoeft het advies niet over te nemen. Maar in dat geval moet de instelling wel motiveren waarom ze het advies niet opvolgt.
Adviseren is een lastige zaak op die manier. Bij ons onderbouwt de BSO nauwelijk hoe ze tot de nieuwe tarieven komt. Het zal je niet verbazen dat die alleen maar stijgen. Vorig jaar steeg de prijs per uur tot 6.34 euro, voor 2010 gaat-ie naar 6.50 euro voor onze BSO in Leiden. En dat terwijl het deel dat door de balasting wordt vergoed juist daalt. (preciese daling weet ik even niet, maar door dit mechanisme is de prijsstijging dus nog groter).
Vorig jaar hebben wij negatief geadviseerd. Wij waren het niet met de prijsstijging eens, omdat die niet goed onderbouwd was. We kregen geen inzage in het waarom. Zoals te verwachten negeerde de directie ons advies. dat ze er niets mee deden had dus onderbouwd moeten worden, maar dat is veel te laat, en daarbij ook nog eens te summier gebeurd.
Dit alles is ook wel een beetje een spel. De directie zegt ons geen inzage te hoeven geven in de bedrijfsvoering. Wij zijn het niet eens met de prijsstijging omdat onze BSO (hoewel we niet te klagen hebben over de kwaliteit) zich zo plaatst bij de 33% duurste opvangcentra. 66% kan het goedkoper doen. Wij zien niet in warom de onze niet, en dat wordt niet goed duidelijk gemaakt. Dus de discussie zit op slot, en dat lijkt dit jaar weer het geval te gaan zijn. Via een google discussiegroep heeft de vz van onze OC contact met andere OC's, en met Boink. Blijkt dat het bijna overal hetzelfde liedje is. OC adviseert negatief over de prijsstijging, directie negeren het advies. Het is om moedeloos van te worden. Er is een OC die, ook omdat BSO's schaars zijn en in feite kunnen vragen wat ze willen, hun geval heeft aangemeld bij de NMA.
Mijn vraag is, weten jullie ook gevallen van 'escalatie' zijn er OC's die de krachten ghebben gebundeld, zover jullie bekend is, of gevallen waarin heel creatief gehandeld is en de impasse misschien doorbroken is?
Wij horen het graag.
Vriendelijke groet, Abby, mede namens de OC van BSO Wonderland in Leiden


Naar laatste reactie
Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.
Klara

Klara

07-10-2009 om 20:18

Abby

Als Boink je al niet verder kan helpen vrees ik dat je hier ook niet veel hulp kunt verwachten.
Je kunt als OC op je strepen gaan staan en een goed onderbouwde afwijzing eisen van de directie. Ik weet echter vanuit de directiekant hoe makkelijk het is om een onderbouwing te geven die kant noch wal raakt, en waar een directie dan toch mee wegkomt.
Boink kan je vast adviseren in hoeverre je iets kunt met ouders mobiliseren.
Succes ermee, ik ben echter bang dat je niet je doel zult bereiken.

Geen zinnig woord?

'Ik weet echter vanuit de directiekant hoe makkelijk het is om een onderbouwing te geven die kant noch wal raakt, en waar een directie dan toch mee wegkomt.'

Abby, er zal toch ook wel een zinnige onderbouwing te geven zijn?

Tsjor

Belastingdeel

Abby, waar kun je vinden dat het belastingdeel verlaagd is Ik geloof het wel, maar ik kom er niet goed achter hoe het zit.

Op de website van de MO-groep lees ik het volgende bericht (komt hierna). maar als ik dat lees zie ik alleen maar dat er een verhoging van het maximaal te vergoeden uurtarief komt. Waarom de armste mensen daar dan de dupe van zouden zijn snap ik niet. Misschien kan iemand het uitleggen:

Kinderopvangtoeslag geïndexeerd

Vanaf 1 januari 2010 wordt het maximaal te vergoeden uurbedrag (fiscaal maximum) voor kinderdagverblijven (kdv) € 6,25 per uur per kind. Het fiscaal maximum voor buitenschoolse opvang (bso) wordt € 5,82. Dit is inclusief de al eerder aangekondigde zeven procent verlaging van het maximum voor de bso. De ministerraad heeft vrijdag 5 juni ingestemd met het voorstel om de kinderopvangtoeslag komend jaar te indexeren.

De vergoedingen waren voor 2008 en 2009 (bevriezing) vastgesteld op € 6,10 euro voor kdv en bso. Voor 2009 is er niet geïndexeerd, vanwege grote kostenoverschrijdingen in de kinderopvang. Het huidige fiscaal maximum voor de bso is eerst met zeven procent verlaagd naar € 5,67 en komt na indexering per 1 januari 2010 op € 5,82.

MOgroep Kinderopvang blijft bij de politiek aandringen op herziening van deze maatregel en probeert de Tweede Kamer ervan te overtuigen dat met name de lagere inkomensgroep hierdoor het hardst getroffen zullen worden.

Tot zover het bericht. Tsjor

Jesse_1

Jesse_1

07-10-2009 om 23:40

Je zegt het toch zelf tsjor?

Nu wordt € 6,10 vergoed, en dat wordt € 5,82. Als je BSO al boven het max. uurtarief zit, krijg je dus minder vergoed.
Mensen met de hoogste inkomens krijgen nu al de minste toeslag en zullen er dus in euro's minder er op achteruit gaan dan mensen met een laag inkomen.
Jesse

Iedereen gaat er absoluut gezien hetzelfde bedrag op achteruit (hoge/lage inkomens). Relatief gezien is de stijging voor lage inkomens het hoogste.

En in de OC heb je adviesrecht en het recht op inzage in financiele stukken (kun je trouwens ook bij de KvK krijgen). Maar adviesrecht is geen zeggenschap. Een 'nee' mag door het kdv naast zich neergelegd worden (met motivatie).

Tijgeroog

Tijgeroog

08-10-2009 om 15:50

Klachtenkamer

Ik zit ook in een OC, en ik heb tijdens m'n studie in de MR gezeten, waar we wel eens naar de geschillencommissie zijn geweest met een geschil over een fusie. En die hebben we tegen weten te houden...

Ik heb gezocht op de site van Boink, en je hebt als OC de mogelijkheid om, als je er niet uit komt, naar de klachtenkamer kinderopvang te gaan. Jullie zijn ook niet de eersten in deze situatie, ik vond meteen al een andere OC die gelijk heeft gekregen van de klachtenkamer. De links:
http://www.webformulier.net/informatie/index.php?id=204
http://www.klachtenkamer.nl/index.asp
http://www.klachtenkamer.nl/klachten.asp?submitted=1&trefwoord=&opvangvorm=2&betrekking_op=0&jaartal=&status=0&id=145

Jesse_1

Die e 5.82 is voor de BSO, ja. Maar voor de gewone kinderopvang wordt het tarief toch verhoogd naar E. 6.25? Of lees ik het verkeerd?

Tsjor

Overigens

BSO is voor kinderen vanaf 4 jaar, daar zal toch geen maximum van vier kinderen per persoon of zoiets voor gelden? die kinderen zitten de hele dag met maximaal 32 bij elkaar in een klas? Nou, oké, doe dan twee begeleiders vanwege de variatie en het spel, maar dan nog, wat een inkomensten per uur! 16 maal 5,82 dat is, nou ja, een hele dikke auto.

Tsjor

Vic

Vic

08-10-2009 om 18:40

Balen

Ik snap niet zo goed waarom er ineens verschil moet zijn tussen kdv en bso. Ik betaal nu 5,90 per uur voor de bso. Vanaf 1 januari 2010 worden de tarieven verhoogd naar 6,10 per uur. Van ieder uur bso moet ik dus sowieso 28 cent zelf gaan betalen. En dat loopt best op bij twee kinderen x 15 uur per week + de vakantieperiodes.

Vic

Vic

08-10-2009 om 18:47

Ik vind het zo raar

Ik zat er nog eens over te dubben. Hoe kunnen ze zoiets verzinnen? Bij ons op de bso zit een jongetje waarvan de moeder productiewerk doet (fabriek). Ze is alleenstaand, werkt fulltime en haar zoontje gaat 5 dagen per week naar de vso en bso. Nu betaalt ze haar eigen bijdrage naar inkomen, maar die extra kosten komen er natuurlijk allemaal bovenop. Ik voorzie dat er wel meer mensen in de problemen komen. Waarom heb ik hierover dan nog niets in de krant gelezen?

Inge M

Inge M

08-10-2009 om 19:53

Norm bso

Volgens mij is de norm voor de bso 10 kinderen op 1 leidster. En inderdaad, in een schoolklas zitten dezelfde kinderen met 20 - 36 in één klas op één juf.
Ik denk dat het uurtarief lager is voor bso omdat de norm per juf ook lager is dan een kdv.

Jesse_1

Jesse_1

08-10-2009 om 20:13

Is dat zo an-ka?

"Iedereen gaat er absoluut gezien hetzelfde bedrag op achteruit (hoge/lage inkomens). Relatief gezien is de stijging voor lage inkomens het hoogste."
Mensen met een hoger inkomen krijgen een lager % vergoed van het max. uurtarief dan mensen met een lager inkomen.
Stel dat het voor een hoog inkomen 30% is en voor lage inkomens 60%, dan krijgen mensen met een hoog inkomen per uur € 0,08 minder vergoed en mensen met een laag inkomen € 0,17 per uur minder.
Of gaat er nog meer aangepast worden?
Jesse

Jesse_1

Jesse_1

08-10-2009 om 20:14

Tsjor

Abby heeft het volgens mij (alleen) over de BSO.
Jesse

Abby

Abby

08-10-2009 om 23:02

Bedankt, ga door!

Tjor, zoals ik uit je berichtjke lees, dat je van de MO site hebt geplakt (bedankt!) gaat het om het fiscaal te vergoeden maximum voor de bso: 5,82 E. Dat is minder dan het fiscaal te vergoeden maximum van het kdv: 6,25 E.
Wwarom dat is weet ik niet, misschien een politieke keus om kdv's te ontzien, daar ze misschien iets meer noodzakelijk zijn. Hele kleine kinderen (die niet op school zitten) besteed je moeilijker de hele dag uit aan ouders of uitwisseling met andere ouders. Het fiscaal te vergoeden maximum heeft niet zoveel met de uurprijs te maken, behalve dat het een tijdje gelijk was: 6.10 E. Maar dat is helaas voorbij, en zo loopt de stijging wel op voor ouders, zeker als de bso er elk jaar nog een schepje bovenop doet.
Hieronder het deel van je berichtje, dat voor mij ook weer informatief was. En Tjor, de baas van de bso rijdt inderdaad in een heel behoorlijke auto. Vrije ondernemer he..?
Vic, ik vindt het ook gek dat je er niet over leest. Maar 'in het veld' is het wel in beroering, misschien pakken de media het op. Zou me niet verbazen!
Tijgeroog, bedankt voor de links. We gaan eens kijken.
Thnx voor meedenken allemaal.
x Abby

Vanaf 1 januari 2010 wordt het maximaal te vergoeden uurbedrag (fiscaal maximum) voor kinderdagverblijven (kdv) € 6,25 per uur per kind. Het fiscaal maximum voor buitenschoolse opvang (bso) wordt € 5,82. Dit is inclusief de al eerder aangekondigde zeven procent verlaging van het maximum voor de bso. De ministerraad heeft vrijdag 5 juni ingestemd met het voorstel om de kinderopvangtoeslag komend jaar te indexeren.

Deel van bericht Tsjor / MOg groep:

De vergoedingen waren voor 2008 en 2009 (bevriezing) vastgesteld op € 6,10 euro voor kdv en bso. Voor 2009 is er niet geïndexeerd, vanwege grote kostenoverschrijdingen in de kinderopvang. Het huidige fiscaal maximum voor de bso is eerst met zeven procent verlaagd naar € 5,67 en komt na indexering per 1 januari 2010 op € 5,82.

Ik vind dit

erg zorgelijk heb 2 kinderen op de BSO zitten en heb een minimumloon als ik het goed begrijp ga ik nog meer betalen?

joer

joer

09-10-2009 om 15:46

Klopt nesile

Een schoonzus van mij werkt bij de financiele administratie van een kinderopvangorganisatie. Zij heeft al wat voorwerk gedaan om te kijken hoe de kosten worden voor ouders in 2010.

Ook zij gaf aan dat ouders in de laagste inkomenscategorieen de dupe zijn. Zij krijgen in procenten minder vergoed dan in 2009 met daar bovenop nog het gedeelte wat ze helemaal zelf moeten betalen omdat hun uurprijs nso boven de € 5,82 komt.

De vergoedingstabellen waarop de inkomensgroepen met daarbij de vergoedingen in procenten voor het eerste en volgende kind komen volgens mij pas in november op de site te staan van de belastingdienst (www.toeslagen.nl).

Nesile, vraag ernaar bij je kinderopvangorganisatie. Zij kunnen een berekening voor je maken. Of maak een proef berekening op bovengenoemde web-site.

Groeten JOER.

Vic

Vic

09-10-2009 om 16:58

Gaat de toeslag (percentage) dan ook omlaag?

Joer, bedoel je dat de procentuele tegemoetkoming óók omlaag gaat? Dat gaat dan wel heel veel schelen, met name voor de lage inkomens. Ik denk dat dat gedoe met de maximale toeslag me 50 euro per maand extra kost (op zo'n 300 euro die ik nu al zelf moet betalen). Voor lage inkomens pakt dat procentueel nog slechter uit, misschien wel 100 procent meer dan nu.

LenaO

LenaO

09-10-2009 om 18:07

Procentuele toeslag

procentuele toeslag gaat niet omlaag, zie onderstaande link (denk er aan dat er nog 33,3% bij komt voor de verplichte werkgeversbijdrage).

http://www.minocw.nl/documenten/conce2009%2008%20025%20DEFINITIEVE%20regeling%20indexering%202010.pdf

joer

joer

10-10-2009 om 10:47

Ik zal het nog navragen

Mijn schoonzus had de vergoedingstabellen van 2010 vergeleken met die van 2009. Toen zag ze dus dat bij vooral de lagere inkomens de procentuele toeslag lager is in 2010.

Zal zij die 33,3% werkgeversbijdrage vergeten zijn? Ik vraag het haar nog even.

Groeten JOER.

Minet

Minet

10-10-2009 om 15:08

Werkgeversbijdrage bestaat niet meer

Lena en joer, de werkgeversbijdrage bestaat al niet meer als losse component sinds de invoering van de Wet Kinderopvang. De tabel die je ziet is de tabel zoals die per 1 jan. 2010 gehanteerd gaat worden, what you see is what you get, niets meer en niets minder.

LenaO

LenaO

10-10-2009 om 17:15

Werkgeversbijdrage

de werkgeversbijdrage als zodanig bestaat niet meer. Maar de werkgevers dragen wel bij. Iedereen krijgt daarom altijd 33,3% van de kosten vergoed via de belastingdienst. Volgens mij zijn deze nog niet verwerkt in de tabel waar mijn link naar verwijst. De vergoedingspercentage worden namelijk niet gewijzigd tov 2009.

Minet

Minet

10-10-2009 om 20:51

Nee lenao

Het is niet zo dat iedereen altijd 33.3 % vergoedt krijgt, dat was in 2009 toevallig het percentage waar de hogere inkomens nog recht op hadden voor hun eerste kind. In de nieuwe tabel voor 2010 hebben die hogere inkomens helaas pech, ze krijgen voor hun eerste kind niets meer, wel voor tweede of meerdere kinderen, ook al is dat flink minder dan in 2009.

De werkgeversbijdrage die voor elke werkgever nl. een even hoog % van de loonkosten bedraagt, onafhankelijk van het feit of die werkgever personeel heeft dat gebruik maakt van kinderopvang, wordt nl. gewoon op de grote hoop gegooid, van waaruit iedereen zijn/haar deel aan kinderopvangtoeslag ontvangt.

Hetty,*

Hetty,*

10-10-2009 om 21:41

Meen je niet minet

1e kind helemaal niets meer voor terug bij hogere inkomen?!?!
Nou lekkere stimulering weer om mensen aan het werk te krijgen. Nu al is het zo dat ons gezinsinkomen ietsiepietsie daalt als ik werk en de kinderen naar de opvang laat gaan, over een paar maanden kan het dus echt niet meer uit om te werken...
Ter verduidelijking: man heeft goed loon, ik werk in gezondheidszorg.
Groetjes Hetty,*

Inge N

Inge N

11-10-2009 om 07:32

Hoho niet allemaal in paniek

Volgens mij zit het zo met de kinderopvangtoeslag. Iedereen heeft recht op 1/3 deel van het bedrag. Dit is namelijk de werkgeversbijdrage. Deze wordt altijd apart berekend, kijk maar eens naar het programma toeslagen.

Om tot het totaal bedrag te komen zijn er 2 bedragen:
bedrag 1, dit wordt opgebouwd uit een percentage van het totaalbedrag. Dit percentage gaat volgens de tabel die hierboven is gegeven.

Bedrag 2 is de werkgeversbijdrage is 1/3 deel van het totaalbedrag.

Hoge inkomens hebben dus 0,00 bij bedrag 1 maar wel een bedrag bij bedrag 2. Deze blijft namelijk ook voor hen bestaan.

Minet

Minet

11-10-2009 om 09:21

En dan nu de enige juiste tabel

Het lijkt erop dat Inge gelijk heeft. Er is voor 2010 een tabel uitgebracht door het ministerie waarin de 33.3 % is weggelaten, dit is voor het eerst dat zij dit zo doen (om het makkelijk/duidelijker te maken???)
Bij op de percentages in de tabel van het ministerie moet dus bij elk getal 33.3 opgeteld worden, wat een stom gedoe.
http://www.sdk-kinderopvang.nl/static/files/Tabel_kinderopvangtoeslag_2010.pdf
op deze site zie je dus de tabel zoals hij daadwerkelijk eruitziet voor 2010. En dan lijkt het ineens allemaal erg mee te vallen in vergelijking tot 2009

Fijn die tabel!

Ha Minet,

Dank je wel voor de tabel.
Dat geeft in elk geval de opluchting dat er qua percentages niet zo heel veel verandert.
Ik was ernaar aan het zoeken en kon het niet vinden.
Dat gaf wat onrust...vind het altijd prettig te weten wat mij financieel te wachten staat

Een tijdje terug kwam ik er plotseling achter dat in 2010 de uurprijs waar kinderopvangtoeslag voor bso over wordt berekend, zal verminderen van 6.10 in 2009 naar
5.82 in 2010. Ik kwam een overheidsdocument tegen waarin wordt beschreven hoe de overschrijding van het overheidsbudget voor kinderopvangtoeslag zal worden beperkt.

Oftewel het nieuwe maximum van 5.82 voor de bso in 2010 is een bezuinigingsmaatregel om de kosten in de hand te houden. De groei (zowel relatief als absoluut) in bso is veel hoger dan die in de kinderopvang van 0-4 jaar.
Bovendien zijn de uren lager, zodat bezuinigen op bso uurprijs wellicht makkerlijker is op te vangen door ouders?

http://www.databankkinderopvang.nl/download/?noGzip=1&id=6549785

Voor de duidelijkheid, ik heb niets met dit overheidsbeleid te maken, maar ik begrijp wel dat overheidsfinancien ook zo hun beperkingen hebben

Ha Abby,
Tja inderdaad lastig dat je als OC eigenlijk weinig kan doen aan de nieuwe uurprijs...als ik het goed uitreken, komt het neer op een verhoging van 2.5%...dat is niet buitensporig...
Je geeft aan dat de organisatie bij de 33% duurste BSO vestigingen horen...ik weet ook dat Wonderland een goede reputatie heeft...maar misschien heeft de OC nog wel een duidelijke aanbeveling op het vlak van de kwaliteit? Ik zou mij kunnen voorstellen dat je als OC aangeeft dat die uurprijs wat aan de hoge kant is, maar dat je dan ook verwacht dat ...(iets met kwaliteit) in 2010 goed wordt aangepakt...
Ik weet niet of je hier iets mee kan, maar dit is het enige wat ik kan bedenken...

Succes ermee!

Groet,
mamsofie

Sascha2

Sascha2

12-10-2009 om 13:01

Verlaging tarief bso

Ik heb ook begrepen, dat er een verlaging van het maximaal te vergoeden tarief voor bso op stapel staat. Maar ik heb ook begrepen dat de MO-groep hierover nog aan het steggelen is met de overheid. Heeft iemand een idee of daar wat schot in zit? Of is het al een vaststaand gegeven, dat er een verlaging van het bso-tarief komt?

Hoezo

Kan de BSO niet uit met het lagere tarief? En dat dan maal tien kinderen per uur? Wellicht helpt het als de groepen iets groter mogen worden, bijvoorbeeld 12 kinderen op een groep.

Tsjor

Overheidsfinancieën

Misschien helpt het met de overheidsfinancieën als niet alleen het inkomen van de verzorgende ouder wordt meegeteld, maar ook het inkomen van de niet-verzorgende ouder. Vooral omdat veel gescheiden vrouwen de duurdere kinderopvang erg zwaar moeten betalen: een beetje meer inkomen levert aanzienlijk meer kosten op. Net zo'n regeling als bij de studiefinanciering zeg maar, dan telt ook plots het inkomen van de niet-verzorgende vader mee voor het bepalen van de studiebeurs. Vader krijgt een overzicht van zijn bijdrage, moeder krijgt een overzicht van haar bijdrage en beiden betalen onafhankelijk van elkaar aan het kind of de kinderen wat ieder moet betalen (ook als moeder niets zou hoeven te betalen betaalt ze toch aan onderdak en voeding bij inwonende studerende kinderen).
Het inkomen van vader mee laten tellen voor de fiannciering van de kinderopvang klopt volgens mij ook wel, omdat het ook opvang is voor de vader.

Tsjor

Hetty,*

Hetty,*

12-10-2009 om 21:45

Minet vraagje

Wellicht een domme vraag, maar wie betaalt dan die 33,3%? Dat gaat nu via de belastingdienst, blijft dat zo? Voor ons erg interessant omdat mijn man een eigen zaak heeft.
Groetjes Hetty,*

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.