Kinderopvang Kinderopvang

Kinderopvang

Lees ook op
oc lid

oc lid

17-02-2011 om 00:04

Wat kan je als oclid doen?

Ik ben al een paar jaar oclid bij de opvang van mijn kinderen. Dit, omdat ik kinderen met bepaalde problematiek heb ik van bovenaf wilde proberen invloed uit te oefenen. Er zijn problemen met de leidsters op de groep met de kinderen met een "etiketje". Ze weten eigenlijk niet hoe ze er mee om moeten gaan. Toppunt is dat 1 van de leidsters aan een moeder vroeg of ze niet beter een andere opvang kon zoeken. Onze opvang zit in de school, de school is niet groot, dus ook de opvang is niet noemenswaardig groot. Toevallig zitten er wel veel kinderen met een "etiketje" of lijkend op. Als oclid heb ik al meerdere malen geprobeerd het op de agenda te krijgen. De leidsters zijn ook allemaal op cursus geweest. Alleen, ze kunnen het niet naar de praktijk vertalen. Wat kan ik als oclid nog? Ik ben geen individuele belangenbehartiger, dat weet ik. Maar hoe kan ik in algemene zin toch dit op de agenda plaatsen?

Naar laatste reactie
Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.
Monet

Monet

17-02-2011 om 15:29

Voorzitter

Neem contact op met de voorzitter en/of de secretaris van de OC en vraag om het beleid omtrent de groep met 'etiketjeskinderen' te bespreken. Vraag ook of de lokatiemanager uitgenodigd kan worden voor het OC-overleg, en kaart jouw zorgen aan. Doe dit in algemene bewoordingen, niet gericht op jouw kind. Kom met feiten/voorbeelden.

Dan nog even een kanttekening. Waarom is er een groep speciaal voor kinderen 'met een etiketje' ? Van MBO opgeleidde leidsters kun je niet verwachten dat zij na het volgen van een cursus een groep met deze kinderen adequeaat kunnen begeleiden. Daar is echt meer voor nodig dan een cursus. En hoe is het leidster/kindratio in deze groep?

oc lid

oc lid

20-02-2011 om 13:46

Sorry, geen aparte groep

het is 1 groep, op onze school, alleen onze schoolkinderen worden daar op gevangen. Op dit moment zijn er in verhouding denk ik wel veel kinderen met een etiketje. Meer dan je zou verwachten.

Leerkrachten steunen

Aan de vaardigheden van de leerkrachten kun je weinig doen. Je kunt ze wel steunen en hun interesse mogelijk vergroten. Als er keuzes gemaakt worden in het budget eerst kijken naar extra handen en ruimtelijke voorzieningen. Laten samenwerken met leerkrachten die er wel verstand van hebben. Intervisie plannen waarin ze elkaar kunnen vertellen over de eigen oplossingen.

oc lid

oc lid

20-02-2011 om 22:30

Huh? annej

ik snap je berichtje niet zo goed...

Opvang

Sorry. Leerkrachten moet leiding zijn.
Zelf heb ik net de enquete ingevuld over dagverblijven.
Me gerealiseerd dat de BSO bij mijn kinderen altijd goed geweest is. Prettige mensen die echt belangstelling hadden voor een kind en daar goed mee omgingen. Zonder dat ik daar nou veel mee te stellen had. Heel anders als op school.
Ik denk ook dat je moet oppassen dat je leiding niet onzeker moet maken met deskundigheidseisen maar gebruik moet maken van de creativiteit die er bij de mensen is. Omdat ze geen les hoeven te geven zit er ook minder druk op en is er denk ik meer mogelijk aan rust en even belangstelling voor een individueel kind.
Zelf vond ik de opvangleiding veel toegankelijker dan de leerkrachten van mijn kinderen.
Ik maak me sterk dat mensen met MBO wel met praktische instructies kunnen werken. In feite zijn de speciale adviezen niet zo moeilijk als iemand het maar kan accepteren.

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.