Basisschoolleeftijd Basisschoolleeftijd

Basisschoolleeftijd

Lees ook op

School reageert niet adequaat op geweld.


Anais, je hebt het OPP gezien. OPP staat voor persoonlijk ontwikelingsperspectief en beschrijft wat een kind nodig heeft; zorgplan om dat doel te bereiken. Werkt de school samen met een orthopedagoog die in de overleggen meedenkt in het opstarten van aanpassingen en verbeteringen tbv de ontwikkeling van je dochter? Focus je daarop als de resultaten van je dochter minderen ipv de sfeer in de klas.
(Scholen hebben het meestal niet zo op met ouders die over gedrag van een ander kind klagen.)

Het kan zijn dat  je dochter het moeilijker vindt de stof te begrijpen; steek daar je energie in. Wat vindt ze lastiger, hoe kan ze meer begeleiding krijgen, wat kan je zelf doen. Mogelijk thuis met materiaal van school oefenen tot ze weer bij is? Kijk eerst of dat werkt, voor je het gedrag van de jongen als verklaring voor de mindere prestaties gaat  gebruiken. 

Gelukkig is je dochter niet de enige; nog een meisje heeft klappen gekregen. Kunnen de meiden vaker bij elkaar spelen zodat ze op school ook maatjes zijn? Kinderen in groepsverband zijn minder kwetsbaar voor geweld. Daarnaast zou het handig zijn als de twee meiden op een sportclub of zelfverdedigingstraining gingen. Niet om te leren ook agressief te worden en te leren dat slaan kan, maar om te leren wat te doen als iemand je van plan is te schoppen.

Overstappen naar een andere school is lastig, de speciale scholen liggen niet voor het oprapen. De leerlingen op speciaal onderwijs hebben een zorg factor, die problemen hier kom je daar wrs ook tegen. Overstap is wel waardevol als je geen vertrouwen meer hebt in het schoolteam. Dan is 4 jaar doorsudderen slecht voor je dochter en haar zelfvertrouwen.

Scholen moeten een veiligheidsbeleid hebben (het speciaal onderwijs ook!!)  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veilig-leren-en-werken-in-het-onderwijs/veiligheid-op-school
Misschien is dit een invalshoek, dat je het veiligheidsbeleid opvraagt (in een wat officieel geschreven mail of brief), omdat je graag wil weten welke maatregelen school neemt bij geweldsincidenten en welke nazorg er wordt gegeven aan slachtoffers. 
Ik zou dat niet bij de docent opvragen, maar meteen bij het schoolhoofd/directie. Daarbij vermelden dat je dochter een geweldsincident heeft meegemaakt, zonder enige communicatie of nazorg. Dat nu blijkt dat dit een negatieve impact heeft op je dochter en dat of er iets schort aan het veiligheidsbeleid of aan de uitvoering daarvan. Dat je dit opgehelderd wil hebben, en je dit verplicht bent richting je dochter en de medeleerlingen op school. 
Wat je er naast kan doen is contact opnemen met de medezeggenschapsraad van school en daar advies vraagt en ze vast dit signaal doorgeven, ook dat directie een brief van je krijgt, zij hebben overleg met de directie en kunnen ook signalen bespreken. Dan werk je vanuit twee fronten. 

Anais. schreef op 10-07-2024 om 05:11:

[..]

Op emails met gerichte vragen mbt het geweld naar mijn dochter toe is nooit inhoudelijk gereageerd. Ik werd uitgenodigd op gesprek en daar werd het onderwerp vermeden.

Op welke manier werd dit vermeden?

Waarom wil school niet dat je de betreffende ouders aanspreekt? Omdat school dan in gebreke blijft mbt informeren van die ouders toen? Of heeft dat consequenties voor dat kind wat school probeert te omzeilen door zijn ouders niet te confronteren? Of zijn het ouders waar school zelf door geïntimideerd wordt? 

Verder weet jij zelf wat je kind nodig heeft. Is het een heel kwetsbaar meisje die hierdoor met een onveilig gevoel naar school gaat, dan doet dat veel met een kind. Juist voor kinderen die heel sfeergevoelig zijn.

Hoe is die situatie nu? Wat doet school om dit soort incidenten te voorkomen? En is met jou dochter afgesproken door de leerkracht dat hij/zij daar extra op let? En is dat ook voldoende voor jou dochter of blijft ze rondlopen met een onveilig gevoel?

wordt jou kind nog voldoende 'gezien' in wat zij nodig heeft?

Ben jij van mening dat dit haar leerproblemen verklaart? 

En wat is de verklaring van school voor de keldering van haar leerprestaties? 

Daglichtlamp schreef op 10-07-2024 om 08:48:

[..]

48 uur is denk ik een regel van jouw schoolbestuur. Volgens de AVG hebben organisaties een maand.

Ja, als je normaliter een maand hebt vind ik 48u wel heel snel… 


TO:

Organisatie reageert niet of niet op tijd

Heeft u binnen 1 maand nog geen reactie gekregen van de organisatie? Dan kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (FG), privacyfunctionaris of 'privacy officer' van de organisatie, als de organisatie die heeft. De contactgegevens van deze persoon vindt u in de privacyverklaring op de website van de organisatie.

Krijgt u ook geen reactie van deze persoon? Of bent u niet tevreden met de reactie? Wat u dan verder kunt doen, hangt ervan af of het gaat om een bedrijf of een overheidsorganisatie.als een volwassene een tik van iemand krijgt, dan gaan mensen al naar de politie. 

Maar als kind kan je gewoon helemaal in elkaar getrapt worden. 

Aangezien school niks doet, bewijs verzamelen en als het dan weer gebeurt naar de politie gaan. 

Twee dagen niet kunnen lopen is niet normaal  

heel eerlijk, want ik heb dit Topic nogmaals doorgelezen. Maar als dit mijn dochter was zou ik in deze situatie een andere plek, school zoeken voor mijn dochter. 
Zou ze ook met behulp van een rugzakje naar regulier basisonderwijs kunnen? Ik zou toch eens gaan informeren. De meeste basisscholen bieden hier best wel mogelijkheden voor, om met extra ondersteuning en wat aanpassingen, goed onderwijs te kunnen bieden.
Maar een kind in een klas laten waar alle basisveiligheid ontbreekt....nee.
En ook waar het schijnbaar ook niet besproken hoeft te worden en nog erger weggewuifd, dat zou bij mijzelf alle vertrouwen in de school en de leerkracht doen verliezen.

zou je dit, anoniem, voor kunnen leggen aan de schoolinspectie? Wat zij adviseren?

'Waarom wil school niet dat je de betreffende ouders aanspreekt?' Dit lijkt mij nogal logisch. Bovendien hebben ouders geen afstandsbediening waarmee ze het gedrag van hun kind op school kunnen regelen.
Tsjor

tsjor schreef op 12-07-2024 om 08:25:

'Waarom wil school niet dat je de betreffende ouders aanspreekt?' Dit lijkt mij nogal logisch. Bovendien hebben ouders geen afstandsbediening waarmee ze het gedrag van hun kind op school kunnen regelen.
Tsjor

Precies, en daarom is het dus erg belangrijk dat dit soort dingen op school worden afgehandeld. 

Ik vind dat altijd zo’n onzin. Je wil niet dat ouders ‘verhaal’ gaan halen bij een andere ouder. Maar soms kan een gesprek tussen de ouders wel degelijk heel helpend zijn. Ik heb ouders bij voortdurend gedrag weleens gepolst “hebben jullie van de juf/meester gehoord dat de interactie tussen onze kinderen niet oké is” 

En ja dan heb ik dus wel meegemaakt dat de ouder er niets van wist en het wel degelijk helpend was. Die ouder en ik zijn vaker op het plein bij elkaar gaan staan en hielden het lijntje tussen elkaar wat korter wat doorwerkte op school zonder dat er enorm streng ofzo gedaan werd. En ook wel meegemaakt dat een andere moeder wel degelijk thuis een interventie deed die hielp “op dagen dat het kind geen rotdingen uithaalde naar andere leerlingen kreeg het een snoepje”. Ik heb me er destijds over verbaast hoe helpend die interventie was. Soms heb je als ouder mazzel. 

Ik heb het de andere kant op ook weleens gedaan “ik begreep dat mijn zoon jouw zoontje heeft geslagen, wat vervelend, heeft hij je erover verteld en er verder last van? Etc ..” 

Sidestep..die afstandsbediening he …  dat zou me toch een partijtje handig zijn, fantastisch, ja ja niet ethisch blabla maar wauw, je doet gewoon ‘mute’ ….. 
oké mijn brein gaat hier los op en ik zie allerlei absurdistische situaties voor me. 


op school, normaal onderwijs, werd dochter ook vaker geslagen/geduwd door 1 kind.

Vanuit school nooit iets gehoord, totdat dochter er thuis over begon en wij daar uiteraard school op aanspraken.

School ontkende het niet, vond het ook niet de moeite waard ("kinderen duwen elkaar wel vaker") 
Wel, onze dochter vond het niet leuk, dus voor ons reden om er wel wat mee te doen.

Maar het pesten ging bij tijd en wijlen door, school zegt niet altijd alles te kunnen zien en daarmee is het af. 

Dat kind is al zovaak ter sprake gekomen...niet leuk meer.

Paar weken terug kwam juf bij bij me, "een kind" heeft met verf oid de kleren van dochter vies gemaakt, ze zou de ouders er op aanspreken.

Het was zo oppervlakkig met "een kind" dat er iets niet klopte.
Bleek het dus weer dat k#tkind te zijn...
Kleren konden in de vuilnisbak, juf er op aangesproken waarom ze nu opeens "een kind" zei in plaats van die terrorist bij naam te noemen (wat al tig x gebeurd is) 

Toen beriep juf zich opeens op de AVG, kind benoemen kon daarom niet (gelul, maar goed) 

Juf was gewoon benauwd om voor de zoveelste keer de naam van dat kind te noemen.

Afijn, er is niks veranderd...goddank gaat onze koter naar een andere school! 

Henricus schreef op 15-07-2024 om 13:13:


Kleren konden in de vuilnisbak, juf er op aangesproken waarom ze nu opeens "een kind" zei in plaats van die terrorist bij naam te noemen (wat al tig x gebeurd is)

En dan kan wel de rekening naar school want de school heeft daar een aansprakelijkheidsverzekering voor.  iets wat ouders vaak vergeten.

Reageer op dit bericht

Je moet je bericht bevestigen voor publicatie, je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.